Moure’s amb Metrovalencia - Normes

Normes de viatge

Títol de transport

 • Adquirisca i valide el seu títol per a viatjar en la zona o zones habilitades en el mateix. Conserve-ho fins a abandonar les instal·lacions de FGV.
 • FGV pot demanar-li, en qualsevol de les seues instal·lacions, la presentació del títol i el document que, si és el cas identifique al titular.
 • FGV pot retirar els títols no vàlids o utilitzats de forma fraudulenta.

Condicions del viatge

 • Ha d’efectuar el trajecte sense parades intermèdies, excepte transbords.
 • Una vegada validat el títol, té un temps màxim per a realitzar el trajecte, segons viatge per 1 o 2 zones (90 min), 3 zones (120 min) o 4 zones (150 min).
 • La Targeta TuiN ha de validar-se d’entrada i eixida, excepte en el tramvia (només d’entrada).
 • Si transborda amb l’EMT, disposa de 50 minuts des de la validació del títol.

Inspecció i Control

 • La Llei atorga la condició d’Agents de l’Autoritat al personal de FGV amb estes funcions.
 • L’agressió, intimidació o desobediència greu als Agents és delicte en el Codi Penal, amb penes de fins a quatre anys de presó.
 • El suplement per viatjar sense títol de transport vàlid és de 50 €.

Menors de 10 anys

 • Poden viatjar gratuïtament, acompanyats d’una persona major d’edat amb títol de transport vàlid, sempre que no se supere el nombre de dos menors per cada adult.
 • FGV pot sol·licitar-li el document acreditatiu de l’edat del menor.

Cadires infantils

 • En les estacions subterrànies, utilitze l’ascensor per a transportar-les o plegue-les si usa les escales mecàniques.
 • En Falles i altres esdeveniments hauran d’anar plegades en el vehicle.

Seients reservats

Respecte la prioritat dels seients destinats a les persones amb mobilitat reduïda, edat avançada, amb xiquets menuts i Dones embarassades.

Sol·licitud de parada

En el tramvia i baixadors sol·licite parada amb suficient antelació.

Cortesia

Deixar eixir abans d’accedir al tren.

Objectes voluminosos o perillosos

En atenció als altres viatgers no introduir objectes voluminosos ni perillosos en els trens, i abstindre’s de realitzar actes que puguen molestar.

Bicicletes

Està autoritzat el seu transport en:

 • Laborables: només en els trams de superfície.
 • Dissabtes, diumenges i festius: en tota la xarxa.
 • Falles i Nit de Sant Joan: no s’admeten bicicletes en tota la xarxa.
 • Les bicicletes plegades poden transportar-se com a embalums de mà a qualsevol hora.
 • Condicions per al seu transport.

Animals

No es poden portar animals en el seu viatge, excepte:

 • Gossos d’assistència per a persones amb discapacitat o instructors d’ensinistrament.
 • Gossos que acompanyen a les forces de seguretat.
 • Xicotets animals domèstics en gàbies o trasportines.

Objectes perduts

Si perd algun objecte en trens o estacions, consulte en les nostres oficines d’atenció al client, estacions ateses o el telèfon 900 46 10 46.

No es permet

 • a) Sobrepassar la línia groga de seguretat de l’andana sense el vehicle detingut.
 • b) Accedir a les cabines dels vehicles.
 • c) Manipular els mecanismes d’obertura i tancament de les portes d’accés al vehicle o de qualsevol d’accionament exclusiu pel personal de FGV.
 • d) Entrar al vehicle fora de les parades establides o després del so de tancament de portes.
 • e) Realitzar, sense causa justificada, actes que distraguen l’atenció del conductor o entorpisquen la seua labor quan el vehicle estiga en marxa.
 • f) Posar en perill la circulació o la integritat de la resta de viatgers.
 • g) Transportar material explosiu o inflamable, inclosos els globus d’heli, així com embalums molestos o que danyen les instal·lacions de FGV.
 • h) Acció injustificada que puga implicar deteriorament o brutícia en els vehicles i estacions.
 • i) Fer ús, sense causa justificada, dels mecanismes de seguretat, socors o ajuda instal·lats per a casos d’emergència en qualsevol instal·lació.
 • j) Viatjar en llocs diferents dels habilitats.
 • k) No respectar els seients i la resta de zones amb prioritat total per a persones amb mobilitat reduïda o diversitat funcional i altres col·lectius.
 • l) Manipular, destruir o deteriorar qualsevol element relacionat amb la circulació, així com qualsevol instal·lació del servici.
 • m) Tirar o depositar objectes en la via o en els seus voltants.
 • n) Entrar en les vies fèrries o transitar per elles, excepte amb autorització expressa.
 • o) Usar o obstaculitzar sense justificació les rutes d’evacuació o les eixides d’emergència.
 • p) Fixar cartells i distribuir publicitat no autoritzada, la venda ambulant i la mendicitat.
 • q) Fumar en els vehicles i instal·lacions de FGV, excepte en els espais que es troben per complet a l’aire lliure.
 • r) Consumir begudes alcohòliques o qualsevol tipus d’estupefaents.
 • s) Accedir a vehicles i instal·lacions amb gelats, gots amb líquids, botelles de vidre, consumir pipes o menjar que altere les condicions de neteja o cause molèsties a altres persones.
 • t) Usar aparells de so el volum de les quals puga ser percebut per altres persones, cridar o elevar la veu, tombar-se o posar els peus en els seients, no portar calçat, viatjar sense roba, sense camiseta o amb enamores mullades, etc.
 • u) Circular amb bicicleta, patins, monopatí o vehicles semblants dins de les instal·lacions de FGV.
 • v) Gravar vídeo o imatges per a difusió pública o ús comercial sense el permís corresponent.
 • w) Distribuir propaganda, apegar cartells, pidolar, oferir o organitzar rifes o jocs d’atzar, realitzar enquestes, vendre o oferir béns o servicis, o fer qualsevol classe d’activitat artística o comercial en els trens i les instal·lacions sense l’autorització de l’empresa.

Suggeriments - Reclamacions

A la seua disposició en les oficines d’atenció al client, estacions ateses i en la web de Metrovalencia.

Indicacions del personal

Els usuaris hauran d’atendre en tot moment les indicacions del personal de Metrovalencia.

Descàrrega les normes de viatge de Metrovalencia, en .pdf