Quin títol m’interessa…

Quin és el teu títol?

Títol Si vols… Preu El viatge ix a…
Targeta TuiN

Viatjar per tota la xarxa amb una targeta portamonedes, sense preocupar-te de les zones.

Disfrutar d’un límit màxim de gasto mensual (si càrregues la TuiN en una targeta personalitzada de FGV)

Viatjar individualment o fins a 60 persones.

Càrrega mínima: 10 €

Límit de consum mes natural en targeta personalitzada:
41 € (1 zona)
53 € (2 zones)
63 € (3 i 4 zones)
72 € (Aeroport)

 

1 zona: 0,72 €
2 zones: 1,04 €
3 i 4 zones: 1,40 €
Aeroport: 2,00€

Bonometro

10 viatges
Per a ús habitual o viatges en grup (fins a 15)

1 zona: 7,20 €
2 zones: 10,40 €
3 zones: 14,00 €
4 zones: 20,00 €

1 zona: 0,72 €
2 zones: 1,04 €
3 zones: 1,40 €
4 zones: 2,00€

Bono 60×60

60 viatges en 60 dies
Per a ús habitual o viatges en grup (fins a 15)

1 zona: 40,10 €
2 zones: 57,55 €
3 zones: 77,70 €
4 zones: 85,80 €

1 zona: 0,66 €
2 zones: 0,96 €
3 zones: 1,29 €
4 zones: 1,42 €

Senzill

1 viatge
Per a ús immediat de 1 a 4 persones

1 zona: 1,50 €
2 zones: 2,10 €
3 zones: 2,80 €
4 zones: 3,90 €

1 zona: 1,50 €
2 zones: 2,10 €
3 zones: 2,80 €
4 zones: 3,90 €

Anada i Tornada

2  viatges
Per a una persona. El 1r viatge immediat
El 2n fins a les 23:59h de l’endemà

1 zona: 2,90 €
2 zones: 4,00 €
3 zones: 5,30 €
4 zones: 7,40 €

1 zona: 1,45 €
2 zones: 2,00 €
3 zones: 2,65 €
4 zones: 3,70 €

Gent major

Viatges il·limitats en 30 dies
Per a majors de 65 anys

Totes les zones (4):
9,70 €

Si fas
2 viatges/dia:
0,16 €

TAT mobilitat Mensual

Viatges il·limitats en 30 dies
Per a persones amb discapacitat
des del 64%

Totes les zones (4):
9,70 €

Si fas
2 viatges/dia:
0,16 €

TAT mobilitat
Anual

Viatges il·limitats en 365 dies
Per a persones amb discapacitat
des del 64%

Totes les zones (4):
87,30 €

 

Si fas
2 viatges/dia:
0,12 €

Targeta família nombrosa o monoparental

 Descompte en tots els títols
20% família general. 50% família especial

 Segons el títol

 Segons el títol