Targeta per a les famílies nombroses i monoparentals

Les targetes de família nombrosa i monoparental de Metrovalencia inclouen el descompte del 20% i el 50% en la TuiN

TuiN: Una sola targeta amb tots els avantatges per a les famílies nombroses i monoparentals

Una sola targeta amb tots els avantatges per a les famílies nombroses i monoparentals 

Viatja per tota la xarxa amb els avantatges del Bonometro i el TAT en un sol títol.

Carrega la TuiN en la teua targeta personalitzada de família nombrosa o monoparental de Metrovalencia i viatja per tota la xarxa en un sol títol.

Amés, disposes d’avantatges zonals: no hi ha Zona D (excepte Aeroport); tot el tramvia és zona A; i solament pagues una zona entre estacions contigües de diferents zones.

Solament has de carregar un mínim de 10 € de saldo per a començar a viatjar a preu de Bonometro.

El teu percentatge de descompte s’aplica en el moment de carregar o recarregar el saldo: pagaràs menys pel saldo que carregues, que no caduca mai.

Pots sol·licitar-la en els nostres Centres d’Atenció al Client o Punts del Client i recarregal-la en les màquines automàtiques o en la secció de recàrregas de la web.   

Què és la Targeta TuiN?

És el títol que permet viatjar per tota la xarxa de Metrovalencia, amb qualsevol combinació zonal, al mateix preu per viatge que un Bonometro. Funciona com una targeta moneder i es carrega o recarrega en qualsevol targeta sense contacte de FGV amb un mínim de 10 euros. Cada vegada que valides el títol, la TuiN et descompta l’import del viatge del teu saldo, segons el nombre de zones que recorres.

Has de validar-la d’entrada i eixida (en el tramvia només es valida d’entrada), així com en els transbords entre metro i tramvia, o viceversa.

A més, quan la TuiN es carrega en una targeta personalitzada de Metrovalencia, incorpora uns límits de consum en el mes natural, de manera que quan la teua despesa supere el límit establit per Metrovalencia per al nombre de zones que recórregues, els teus viatges t’eixiran gratis durant la resta del mes:

Límit de consum mensual TuiN perquè el seu titular viatge gratis la resta del mes (*) 

1 zona 2 zonas 3 i 4 zones Aeroport
41,00 € 53,00 € 63,00 € 72,00 €

(*) Títol TuiN carregat en targeta personalitzada de Metrovalencia –> Este avantatge és vàlid només si tens una targeta personalitzada. 

Límit de consum mensual TuiN perquè el seu titular viatge gratis la resta del mes (*)

 

La TuiN té diversos avantatges comercials respecte als altres títols de Metrovalencia:

  • La Zona D es considera com a Zona C (excepte Aeroport).
  • Tot el tramvia es considera com a Zona A.
  • El trajecte entre estacions contigües de dues zones distintes (inclosos els baixadors intermedis entre aqueixes estacions) es paga com una sola zona.

Per exemple, amb la TuiN només pagues una zona per a viatjar de Picassent a Torrent, de l’Eliana a la Canyada, o de Mas del Rosari a Universitat Politècnica; i només pagues tres zones per a anar des de Villanueva de Castellón fins a València.

Què és la targeta personalitzada de Metrovalencia per a famílies nombroses i monoparentals?

És una targeta sense contacte de color verd que emet Metrovalencia en els seus Centres d’Atenció al Client i Punts del Client, per als titulars d’un carnet de membre de família nombrosa o monoparental, expedit per la Conselleria d’Igualtat i Polítiques Inclusives, en la qual pots carregar alguns títols de transport de Metrovalencia.

Des de l’1 de juny de 2016, aquesta targeta permet carregar la TuiN amb un 20% de descompte per a les famílies nombroses/monoparentals generals, i el 50% per a les famílies nombroses/monoparentals especials, en el moment de la seua càrrega o recàrrega.

Això vol dir que els titulars d’una targeta personalitzada de família nombrosa o monoparental, que carreguen 10 euros de saldo en la TuiN, només hauran de pagar 8 € si són nombroses/monoparentals generals, i 5 € si són nombroses/monoparentals especials, per a gaudir dels seus 10 € de saldo. Com el descompte es realitza en el moment de carregar el saldo, el preu per viatge i els límits de consum mensual són els mateixos que per als altres usuaris de la TuiN.

Una vegada emesa la teua targeta personalitzada, la primera càrrega del títol es realitza al mateix temps en el propi CAC o Punt del Client. Les posteriors recàrregues pots efectuar-les directament en les màquines de venda automàtica o a través de la web de Metrovalencia.

Les targetes de família nombrosa o monoparental tenen una validesa d’un any des de la seua expedició, o fins a la data de caducitat que s’indica en el carnet de membre de família nombrosa o monoparental, sempre que siga inferior a un any. Quan finalitze la seua validesa, hauràs de reactivar-la en un CAC o Punt del Client, amb la mateixa documentació requerida per a la seua obtenció i per idèntic període.

¿Quins títols de Metrovalencia puc carregar en la meua targeta de família nombrosa o monoparental, a més de la TuiN?

La targeta de família nombrosa ja tenia anteriorment la possibilitat de carregar amb descompte altres títols de FGV, encara que et recomanem carregar la TuiN per els seus avantatges.

La targeta de família monoparental admet la càrrega d’altres títols de Metrovalencia, però en haver-se implantat després de l’aparició de la TuiN, no inclou un descompte sobre els altres títols. Més endavant s’habilitaran els descomptes per als altres títols propis de Metrovalencia que es mantinguen en vigor.

Quina documentació he de presentar per a l’obtenció i reactivació de la meua targeta personalitzada de família nombrosa o monoparental?

Has de presentar, en els nostres CAC o Punts del Client, el carnet emès per la Generalitat Valenciana o bé, en el cas de les famílies nombroses, el carnet expedit per l’organisme competent en matèria de família de qualsevol altra comunitat autònoma, i que complisca els requisits establits en la normativa reguladora de protecció a les famílies nombroses. A aquest carnet s’acompanyarà el DNI, NIE, permís de conduir o passaport en vigor de la persona sol·licitant.

Els menors de 14 anys que sol·liciten la targeta de família nombrosa podran substituir el carnet de membre de família nombrosa pel títol de família nombrosa.

L’import de la targeta de família nombrosa o monoparental és de 4,00 €, i el de la seua reactivació 2,00 €, que s’abonaran en el moment de la seua sol·licitud.

Puc utilitzar la meua targeta personalitzada de família nombrosa o monoparental per a viatjar amb més persones?

Només el titular pot viatjar amb la seua targeta de família nombrosa o monoparental. Cada membre d’una família nombrosa o monoparental que vullga gaudir dels descomptes ha de disposar d’una targeta personalitzada.

Quin preu pagaré per viatjar amb la TuiN en la meua targeta personalitzada de família nombrosa o monoparental?

Amb la TuiN estalvies cada vegada que viatges, des del primer moment. Els preus per viatge de la TuiN són els següents:

  • 1 zona: 0,72 €.
  • 2 zones: 1,04 €
  • 3 i 4 zones: 1,40 €.
  • Aeroport: 2,00 €.

Cada vegada que viatges, la Targeta TuiN et restarà del teu saldo el trajecte que has realitzat, tenint en compte que el descompte se t’aplica sobre l’import de la càrrega que realitzes, no sobre el preu de cada viatge.

Quan el teu consum supere el límit establit per Metrovalencia per al nombre de zones que recórregues, els teus viatges t’eixiran gratis durant la resta del mes. En el teu cas, realment la despesa serà inferior en un 20% o un 50% respecte als límits mensuals.

Per exemple, quan superes un consum de 41,00 € en el mateix mes, no pagaràs per viatjar en una zona; si superes 53,00 €, tampoc pagaràs per viatjar per dues zones; si superes 63,00 €, t’eixirà gratis el viatge per tres o quatre zones (excepte Aeroport); i, si superes 72,00 €, els teus viatges per qualsevol punt de la xarxa seran gratuïts durant la resta del mes natural. Tingues en compte que, fins que superes el límit de consum de cada nombre de zones, pagaràs el preu complet del tram o trams recorreguts, encara que et falten uns cèntims per a aconseguir-lo. La teua despesa real serà inferior en un 20% o un 50% a aquestes xifres, segons siga el teu descompte.

Quin import em reté la Targeta TuiN en el meu saldo quan valide d’entrada?

La TuiN reté un import del teu saldo quan valides d’entrada, en funció de si viatges amb tramvia, amb metro o des d’Aeroport:

  • 0,72 €, si viatges amb tramvia.
  • 1,40 €, si viatges amb metro.
  • 2,00 €, si viatges des d’Aeroport.

Com que en el metro has de validar la TuiN quan finalitzes el teu viatge, a l’eixida et regularitzarà el saldo segons les zones que has recorregut. Per exemple, si viatges de Colón (Zona A) a Torrent (Zona B) , la TuiN et retindrà a l’entrar 1,40 € i quan isques et cobrarà únicament l’import d’un viatge per dos zones (1,04 €) , tornant-te la quantitat restant (0,36 €).

Una vegada que superes en un mes natural el límit per a viatjar gratis per tramvia, metro o Aeroport, la TuiN no et retindrà cap saldo d’entrada. Per exemple, si portes consumits 63,50 € de saldo aqueix mes i viatges amb metro (excepte des d’Aeroport), la targeta no et retindrà cap import del teu saldo i el viatge t’eixirà gratis.

Quins avantatges té la TuiN respecte al Bonometro?

Amb la Targeta TuiN viatges a preu de Bonometro des del primer instant, però quan arribes a un límit de consum en el mateix mes natural, no has de pagar res per viatjar fins que finalitze el mes.

Com es mesura el mes d’acumulació del consum?

El còmput del consum acumulat és per mes natural, des de dia 1 a l’últim de cada mes, per la qual cosa el consum acumulat es posarà a zero quan comence el mes següent.

És vàlida la meua targeta actual de família nombrosa de color roig?

Efectivament, la teua targeta actual de color roig és vàlida fins a la pròxima vegada que hages de reactivar-la, en el moment del qual la canviarem per la targeta de color verd.

No oblides validar el títol de transport en entrar i eixir (en el tramvia sol en entrar).

No oblides validar el títol de transport en entrar i eixir (en el tramvia sol en entrar).

Descarrega l’informació en .pdf