Horari d’aturades

Aturades parcials en les línies del tramvia L4, L6, L8

Juny Aturades del tramvia
Dijous 7 juny Supresió del penúltim tramvia del dia de Vicent Andrés Estellés a Dr. Lluch

Els serveis mínims dels aturades convocades del tramvia seran del 70%.