Carta de servicis de Metrovalencia

Compromís institucional

El repte fonamental de Metrovalencia és oferir un servici de transport de la màxima qualitat i cobertura als seus clients, cuidant i controlant els aspectes ambientals i els impactes que puguen derivar-se de la seua activitat.

Conscients que el client té la possibilitat de triar sobre una oferta diversa d’alternatives de transport, ben sovint menys sostenibles i de major impacte ambiental, és objectiu prioritari de FGV oferir un servici de qualitat i respectuós amb el medi ambient de cara a augmentar, dia a dia, el nombre de ciutadans que utilitzen un transport sostenible.

Per a aconseguir estos objectius, tots i cada un dels components de l’organització hem d’estar implicats en la identificació i satisfacció de les necessitats del client, el consum responsable de matèries primeres, i la minimització dels impactes ambientals.

La xarxa de Metrovalencia cobrix la ciutat de València i el seu entorn metropolità, donant servici a 36 municipis i transportant a prop de 70.000.000 de clients.

Així mateix, conscients que són persones les que contribuïxen decisivament en la qualitat del servici prestat, Metrovalencia assumix, per mitjà de la formació i integració, l’objectiu de millora en amabilitat i l’eficiència de tots els nostres agents.

Compromís de qualitat amb els ciutadans 

  • Puntualitat: Metrovalencia es compromet a mantindre una puntualitat mitjana mensual del 90 per cent en el servici de tots els seus trens i tramvies.
  • Neteja: diàriament s’escometrà la neteja de tots els nostres trens i estacions.
  • Devolució de l’import del bitllet: quan, per qualsevol causa, es produïsca un retard superior a 10 minuts en algun dels nostres servicis i el client decidisca no realitzar el viatge per este motiu, Metrovalencia li tornarà l’import del bitllet*.
  • Contestació a les reclamacions: totes les reclamacions efectuades pels nostres clients, per qualsevol dels mitjans disponibles, es contestaran en un termini màxim de 20 dies.
  • Transparència: es podrà seguir el grau de compliment dels compromisos consultant els indicadors de qualitat en la pàgina www.gva.es/carta.

(*) Quan el client haja adquirit un bitllet senzill es tornarà l’import del mateix. Quan dispose de bo, se li retornarà el viatge cancel•lat i no realitzat. No hi hi haurà retorn per a les targetes temporals.
 

Taules d’indicadors. Mesurem la qualitat

Àrea de compromís Indicadors associats Valors objectius
Puntualitat Percentatge mensual de trens amb retard inferior a tres minuts sobre total de trens anunciats.  90%
Neteja de trens Percentatge mensual de neteges realitzades sobre programades.  95%
Neteja d’estacions Percentatge mensual de neteges realitzades sobre programades.  95%
Atenció a reclamacions Percentatge mensual de reclamacions contestades dins del termini sobre reclamacions presentades.  90%

 

Ajude’ns a millorar

En atenció al conjunt de clients, li preguem ens ajude a mantindre netes les nostres instal•lacions.

D’acord amb la normativa vigent, està prohibit fumar en les nostres instal•lacions i unitats. Per respecte als altres viatgers, li demanem ens ajude en el compliment d’esta norma.

Utilitze les màquines automàtiques d’expendició per a adquirir el seu bitllet i/o recarregar la seua targeta, evitarà així haver de fer cua enfront de la taquilla i ens ajudarà a agilitzar els processos de venda.

Si té algun suggeriment que realitzar-nos pot comunicar-nos-la a través dels nostres Centres d’Atenció al Client, sitis en les estacions de Xàtiva, Benimaclet, Túria, Colón i Aeroport, o per mitjà de la bústia de suggeriments de la nostra pàgina web.

Per a altres qüestions també pot contactar amb nosaltres a través del nostre telèfon gratuït d’informació i atenció al client (900 46 10 46) en un ampli horari d’atenció.