Moure’s amb Metrovalencia - Horaris

A quina hora passa el meu metro?

Selecciona: estació d’origen, estació de destinació, indica la data i el rang horari.
Els servicis entre la nit del dia consultat i la matinada del dia següent, hauràs de consultar els dos dies per a conéixer tots els horaris.

Nota: Els horaris de pas dels tramvies són horaris de pas estimats

de a