Noticia

La Generalitat invertirà 2,5 milions d'euros en millores tècniques dels tallers Machado de Metrovalencia

Un nou enclavatge electrònic garantirà la seguretat de moviments interns en el recinte i d'entrada i eixida a la instal·lació

L'actual dispositiu de control d'agulles i senyals es va instal·lar en 1993, per la qual cosa porta 26 anys de servici

La Generalitat invertirà 2,5 milions d'euros, IVA inclòs, en millores tècniques dels tallers Machado de Metrovalencia, a fi de garantir la seguretat de moviments interns dels trens en les dites instal·lacions, i d'entrada i eixida al recinte que servix de depòsit i manteniment a les unitats de les Línies 3, 5, 7 i 9.

Per a això, Ferrocarrils de la Generalitat Valenciana (FGV) ha licitat la redacció del projecte i execució de les obres d'instal·lació d'un enclavatge electrònic per al depòsit i els Tallers Machado, per a substituir a l'actual dispositiu de control d'agulles i senyals que es va instal·lar en 1993, per la qual cosa porta ja 26 anys de servici.

Amb això, es pretén garantir el govern segur de totes les circulacions que es realitzen entre la platja de vies i les zones d'estacionament i neteja en el depòsit, i entre la platja de vies i les pròpies vies de manteniment del taller, a més de les entrades i eixides al recinte de les unitats, ben quan partixen o tornen del servici, ben quan entren o ixen per avaria, neteja i manteniment.

D'altra banda, la capacitat del taller de Machado és susceptible de ser ampliada en un futur no llunyà, la qual cosa redundaria en noves ampliacions i modificacions en les instal·lacions de senyalització, per la qual cosa és aconsellable la incorporació de les actuals innovacions tècniques existents en el mercat,  molt més fàcilment mantenibles i ampliables, i amb menors costos operatius, millorant l'eficiència en l'explotació ferroviària.

Les obres i instal·lacions a realitzar es duran a terme en el Gabinet de Circulació dels tallers (un Lloc Local d'Operació i un Lloc Lleuger Allunyat); en el Quart de Corrents Dèbils (el propi enclavatge electrònic, un Sistema d'Ajuda al Manteniment i dotació d'equips) i en les vies (accionaments elèctrics, elements de detecció positiva dels trens, senyals alts de tipus led, aparell de via, cablejat, muntatge de caixes de via i tota l'obra civil).

El desenvolupament del projecte es durà a terme segons el model de gestió de la seguretat definit en la normes UNE-EN 50126-1:2018 i UNE-EN 50216-2:2018. Estes normes assumixen com a pilar fonamental el compliment d'un cicle de vida concret, seguint el qual s'exercixen les activitats de cada fase.