Noticia

FGV inicia les obres de millora d'accessibilitat i seguretat en els passos entre andanes de l'estació de Seminari-CEU en Metrovalencia

Aquesta actuacion, juntament amb la de La Cañada, compta amb un pressupost de 335.511,02 euros, IVA inclòs

Aquestes intervencions estan incloses en l'estudi de les condicions dels passos a nivell i passos per als vianants de la xarxa de FGV a València

Ferrocarrils de la Generalitat Valenciana (FGV) ha iniciat les obres de millora en els passos entre andanes de la estaciòn de Seminari-CEU de Metrovalencia, amb l'objectiu d'incrementar les condicions de seguretat i accessibilitat d'aquests punts d'encreuament per als vianants. En la de La Cañada, els treballs de la qual van començar al desembre, s'està ultimant l'actuació.

La inversió a realitzar en totes dues instal·lacions, la primera en la Línia 1 i la segona en la Línia 2, totes dues de Metrovalencia, s'eleva a 335.511,02 euros, IVA inclòs.

Aquestes intervencions estan incloses en l'estudi de les condicions de seguretat i d'accessibilitat dels passos a nivell i els passos entre andanes de la xarxa de FGV a València, que contemplen com a prioritària la millora de l'accessibilitat i de la seguretat d'aquestes dues estacions. En tots dos casos les corporacions municipals han corroborat aquestes solucions.

En matèria d'accessibilitat, en les dues estacions s'ha realitzat un complet estudi de rampes, escales i obstacles, que suposarà el seu redissenye integral per a facilitar el ple accés a totes dues andanes i des de tots dos extrems. FGV ha previst nous tancaments, rebaixe de voreres, execució de rampes, eliminació i/o ampliació de part d'escales fins a les noves rasants.

Amb les obres previstes es milloren les condicions de seguretat, en incorporar senyalització acústica i lluminosa, així com el condicionament de les zones de guiat de vianants, burladors, rampes, tancaments i escales.

En el pas entre andanes de Seminari-CEU, i per a la supressió del costat Bétera, l'actuació més rellevant és la de l'enrasat continu de la vorera del costat del centre educatiu, elevant la ja existent.

Els treballs previstos també comprenen l'equipament i modificacions a realitzar tant en les Instal·lacions de Seguretat Ferroviària de totes dues estacions, com en els sistemes de protecció de tren afectats pels nous passos a nivell per als vianants.