TuiN JOVE

Fins als 30 anys d'edat inclusivament, tots els teus viatges en Metrovalencia per un 15% menys

TuiN JOVE de Metrovalencia

Què és la TuiN JOVE?

És una targeta personalitzada de FGV per a les persones que tenen fins a 30 anys d'edat (inclusivament), que permet aplicar una bonificació del 15% en la TuiN, la targeta moneder de Metrovalencia. No pots carregar en esta targeta els altres títols de FGV ni d'altres operadors.

Què és la Tarjeta TuiN?

És un títol de transport que et permet viatjar per tota la xarxa de Metrovalencia, amb qualsevol combinació zonal, a preu reduït. Funciona com una targeta moneder i es carrega amb un mínim de 10 euros. Cada vegada que valides el títol, es descompta l'import del viatge del saldo de la TuiN, segons el nombre de zones que recorres:

1 zona 2 zones 3 y 4 zones Aeroport
0,72 € 1,04 € 1,40 € 2,00 €

Has de validar-lo a l'entrar i a l'eixir (en el tramvia només es valida d'entrada), així com en els transbords entre metro i tramvia, o viceversa.

Quins avantatges té la TuiN JOVE?

  • • T'estalvies un 15% sobre la càrrega de l'import de la TuiN, el títol més econòmic de Metrovalencia.
  • • Pots utilitzar-la per tota la xarxa de Metrovalencia, pagant l'import que correspon a les zones recorregudes.
  • • Disposes d'un límit de consum mensual, a partir del moment del qual viatges gratis la resta del mes.
  • • La Zona D es considera com a Zona C (excepte Aeroport).
  • • El trajecte entre estacions contigües de dos zones distintes (inclosos els baixadors intermedis entre eixes estacions) es considera una sola zona.

Quins són els límits de consum mensual de la TuiN JOVE?

La TuiN JOVE memoritza el teu consum mensual i et permet viatjar gratis durant la resta del mes quan superes el límit màxim, segons el nombre de zones recorregudes:

1 zona 2 zones 3 y 4 zones Aeroport
41,00 € 53,00 € 63,00 € 63,00 €

Els límits de consum mensual d'una TuiN JOVE són els mateixos que els de la TuiN carregada en la resta de targetes personalitzades, ja que el teu descompte del 15% s'aplica directament en el moment de la compra.

El còmput del consum acumulat és per mes natural, des del primer fins a l'últim dia de cada mes, per la qual cosa el teu consum acumulat es posarà a zero quan comence el mes següent.

Com pots obtindre la TuiN JOVE?

Pots obtindre la targeta en Espais del Client, Centres d'Atenció al Client (CAC) i Punts del Client de Metrovalencia, presentant el model normalitzat “Sol·licitud de targeta personalitzada de Metrovalencia”, acompanyat d'una fotografia actual grandària carnet i fotocòpia del DNI, permís de conduir, NIE, passaport original en vigor, Llibre de Família (per als menors de 14 anys) o Carnet Jove de la Generalitat (acompanyat de DNI o equivalent). El seu cost d'emissió és el mateix de la resta de targetes personalitzades de FGV, actualment 4,00 €.

Una vegada emesa la teua targeta personalitzada, pots realitzar la primera càrrega de la TuiN al mateix temps en l'Espai del Client, CAC o Punt del Client on s'emeta. Les posteriors recàrregues pots fer-les en les màquines de venda automàtica, a través de la pàgina web o l'APP de Metrovalencia i en els altres canals que s'habiliten.

Quin termini de validesa té la TuiN JOVE?

Les targetes caduquen als cinc anys des de la seua emissió o fins que complisques els 31 anys, si el termini és inferior. Des d'eixe moment no podràs recarregar la TuiN, encara que podràs seguir validant-la fins a esgotar el seu saldo. Quan caduque la targeta, has de sol·licitar una nova, pel mateix període, sempre que continues complint els requisits per a ser-ne titular.

Qui pot utilitzar la targeta?

La targeta només pot ser utilitzada per la persona titular de la mateixa, sense possibilitat de compartir el seu ús amb possibles acompanyants. Els agents de FGV podran requerir-te el document oficial que t'identifique com titular de la targeta personalitzada. En cas d'ús fraudulent, la targeta serà retirada i perdràs el saldo que hi tingues carregat, per la qual cosa hauràs de sol·licitar l'emissió d'una nova targeta.

Com es paga l'import del viatge amb la TuiN JOVE?

  • a) Amb metro: quan valides d'entrada, la targeta et reté l'import de tres zones (1,40 €) i et regularitza l'import real del viatge quan valides d'eixida. En Aeroport, al ser zona D, la TuiN et reté 2,00 €.
  • b) Amb tramvia: com no has de validar d'eixida, només et reté 0,72 €.

Una vegada que aconseguixes el límit mensual d'1 zona, la targeta no t'exigirà un saldo mínim per a viatjar.

Com s'aplica el descompte específic per a les famílies nombroses i monoparentals en la TuiN JOVE?

Si posseïxes el carnet de família nombrosa o monoparental expedit per la Generalitat, pots sol·licitar la TuiN JOVE específica amb la bonificació suplementària del 20% per a les famílies nombroses/monoparentals generals i 50% famílies nombroses/monoparentals especials (que s'acumularà al 15% d'esta targeta), en un Espai del Client, CAC o Punt del Client.

Per a això, quan sol·licites la TuiN JOVE has d'acompanyar a més la documentació exigida per a acreditar la pertinença a la família nombrosa o monoparental. En este cas, la TuiN JOVE de família nombrosa o monoparental tindrà una validesa d'un any des de la seua expendició o fins a la data de caducitat que s'indica en el document de la Conselleria competent en matèria de família, sempre que esta siga inferior a un any. Una vegada transcorregut el període de validesa de la targeta, hauràs de reactivar-la en un Espai del Client, CAC o Punt del Client, amb la mateixa documentació requerida per a la seua obtenció i per idèntic període. La reactivació té un cost de 2,00 €.