Normes de viatge - bicicletes

BICI + metro

La teua bici en el metro i el tramvia.

Laborables

Pots transportar la teua bicicleta només en els trams de superfície, excepte si van plegades.

Dissabtes, diumenges i festius

Pots transportar la teua bicicleta per tota la xarxa.

La bici viatja gratis

No has d’abonar cap suplement pel seu transport. Una bicicleta per persona.

Falles i esdeveniments

Per seguretat, en Falles, la Nit de Sant Joan i altres esdeveniments no es permet transportar bicicletes.

Com viatjar amb la bici

Per a no causar molèsties o danys, porta subjecta la bici en el vehicle i roman de peu junt amb ella. Evita ocupar llocs de pas. No puges amb bicicleta per estacions, andanes i altres instal·lacions.

Portes reservades

La primera i última porta del tren estan reservades per a l’accés de les persones amb mobilitat reduïda; evita transitar per elles amb la bici.

Límit de bicicletes

FGV pot limitar el nombre de bicis en el vehicle, en funció de la capacitat i ocupació.

Danys en la bicicleta

FGV no és responsable en el cas de la seua pèrdua, robatori o desperfecte.

Descàrrega el cartell de Bici+metro en .pdf

Bicimetro

Metrovalencia hi ha elaborat un informe sobre excursions d’interés, que es poden realitzar utilitzant de forma combinada el metro, el tramvia i la bicicleta. Consulta les rutes proposades.