Moure’s amb Metrovalencia - Normes

Normes de viatge

Títol de transport

 • Adquiriu i valideu el títol abans d’iniciar el viatge per a desplaçar-vos per les zones habilitades. Conserveu-lo fins que no abandoneu les instal·lacions d’FGV.
 • FGV pot demanar-vos, en qualsevol de les seues instal·lacions, la presentació del títol i el document que identifique el titular d’una targeta personalitzada.
 • FGV pot retirar retirar i bloquejar les targetes no vàlides o utilitzades de forma fraudulenta, així com anul·lar el títol carregat en elles.

Condicions del viatge

 • Heu d’efectuar el trajecte sense parades intermèdies, excepte transbords, en un únic sentit.
 • Una vegada validat el títol, té un temps màxim per a realitzar el trajecte, segons viatge per 1 o 2 zones (90 min), 3 zones (120 min) o 4 zones (150 min).
 • La Targeta TuiN ha de validar-se d’entrada i eixida, excepte en el tramvia (només d’entrada).
 • Si transborda amb l’EMT, disposeu de 50 minuts des de la validació del títol.
 • En el tramvia i baixadors del metro, sol·liciteu la parada amb suficient antelació

Inspecció i Control

 • La Llei atorga la condició d’Agent de l’Autoritat al personal d’FGV amb estes funcions.
 • L’agressió, intimidació o desobediència greu als Agents és delicte en el Codi Penal, amb penes de fins a quatre anys de presó.
 • El suplement per no anar proveït de títol de transport vàlid és de 100 €.

Menors de 10 anys

 • Poden viatjar gratuïtament, acompanyats d’una persona major d’edat amb títol de transport vàlid, sempre que no se supere el nombre de dos menors per cada adult.
 • La persona acompanyant haurà de portar el document oficial que acredite l’edat del menor, per a la seua possible comprovació.

Acompanyants de persones amb gran discapacitat

 • Pot viatjar gratuïtament un acompanyant per cada persona amb gran discapacitat (igual o superior al 64% que requerisquen de l’atenció d’algú per al seu desplaçament) amb títol de transport vàlid.
 • L’acompanyant ha d’efectuar tot el trajecte amb la persona de gran discapacitat fins a abandonar les instal·lacions de FGV.
 • Cal portar la targeta Mobilitat de FGV o el document oficial que acredite la gran discapacitat de la persona acompanyada, per a la seua possible comprovació.

Cadires infantils

 • En les estacions subterrànies, utilitze l’ascensor per a transportar-les o plegue-les si usa les escales mecàniques.
 • En Falles i altres esdeveniments hauran d’anar plegades en el vehicle.

Seients reservats

Respecte la prioritat dels seients destinats a les persones amb mobilitat reduïda, edat avançada, amb xiquets menuts i Dones embarassades.

Objectes voluminosos o perillosos

En atenció als altres viatgers no introduir objectes voluminosos ni perillosos en els trens, i abstindre’s de realitzar actes que puguen molestar.

Bicicletes

Està autoritzat el seu transport en:

 • Laborables: només en els trams de superfície.
 • Dissabtes, diumenges i festius: en tota la xarxa.
 • Falles i Nit de Sant Joan: no s’admeten bicicletes en tota la xarxa.
 • Les bicicletes plegades poden transportar-se com a embalums de mà a qualsevol hora.
 • Condicions per al seu transport.

Animals

No es poden portar animals en el seu viatge, excepte:

 • Gossos d’assistència per a persones amb discapacitat o amb instructors d’ensinistrament.
 • Gossos que acompanyen a les forces de seguretat.
 • Xicotets animals domèstics en gàbies o trasportines.

Objectes perduts

Si perd algun objecte en trens o estacions, consulte en les nostres oficines d’atenció al client, estacions ateses o el telèfon 900 46 10 46.

No es permet

 • Posar en perill la circulació o la integritat de la resta de viatgers.
 • Transportar material explosiu o inflamable, globus d’heli o embalums molests o que danyen les instal·lacions d’FGV.
 • Accedir a les cabines dels vehicles.
 • Fumar en els vehicles i instal·lacions d’FGV.
 • Exercir la venda ambulant o la mendicitat, fixar cartells o realitzar qualsevol activitat artística, comercial o publicitària no autoritzada.
 • Entrar al vehicle fora de les parades establides o després del so de tancament de portes.
 • Viatjar en llocs diferents dels habilitats.
 • Sobrepassar la línia groga de seguretat de l’andana sense que el vehicle estiga detingut.
 • Impedir, forçar o manipular el mecanisme d’obertura i tancament de les portes d’accés al vehicle o les estacions.
 • Fer ús, sense causa justificada, dels mecanismes de seguretat o socors instal·lats per a casos d’emergència.
 • Consumir begudes alcohòliques, estupefaents o qualsevol tipus de menjar que altere les condicions de neteja i seguretat o cause molèsties a altres persones.
 • Usar aparells de so que puguen molestar altres viatgers, posar els peus en els seients o viatjar descalç, sense samarreta o amb roba mullada.
 • Gravar vídeo o imatges per a difusió pública o ús comercial sense el permís corresponent.
 • Utilitzar monopatins, patins o vehicles semblants amb rodes en les instal·lacions d’FGV.

L’incompliment d’estes prohibicions podrà ser sancionat conforme amb el que establix la Llei 6/2011, d’1 d’abril, de la Generalitat, de Mobilitat de la Comunitat Valenciana, amb multes de fins a 2.000 euros.

Suggeriments - Reclamacions

A la seua disposició en les oficines d’atenció al client, estacions ateses i en la web de Metrovalencia.

Indicacions del personal

Els usuaris hauran d’atendre en tot moment les indicacions del personal de Metrovalencia.

Descarrega les normes de viatge de Metrovalencia, en .pdf