Moure’s amb Metrovalencia - Tarifes

Títols propis de Metrovalencia

Targeta TuiN

Títol de transport per a viatjar per tota la xarxa. Es valida d’entrada i eixida (amb tramvia només d’entrada). Per a 1 o fins a 60 persones, si viatgen juntes. Càrrega/recàrrega mínima 10 €. 

  1 zona
A, B, C, D
2 zones
AB, BC, CD
3 zones
ABC, BCD
4 zones
ABCD
Saldo consumit per viatge  0,72 €  1,04 €  1,40 €  2,00 €
Consum mensual de saldo per a obtenir gratuïtat (*) 41,00 € 53,00 € 63,00 € 63,00 €

(*) Quan el TuiN està carregat en una targeta personalitzada, existeixen uns consums mensuals (per mes natural) que, una vegada superats, permeten al seu titular (no als seus acompanyants) viatjar sense cost addicional pel nombre de zones que corresponga durant la resta del mes.

Si desitges conéixer quina és la seua zona tarifària, consulta nostre pla zonal.

Coneix el funcionament i els avantatges del TuiN en aquest enllaç.

Tuin JOVE

Existeix una diferència de tarifa del 15% entre tots dos títols que s’aplica, en el moment de la càrrega o recàrrega, sobre l’import a abonar per al mateix saldo carregat, per la qual cosa el saldo consumit per viatge és idèntic per als dos títols.

Títols propis de Metrovalencia

  1 zona
A, B, C o D
2 zones
AB, BC o CD
3 zones
ABC o BCD
4 zones
ABCD
Senzill (*) 1,50 €   2,10 €   2,80 €   3,90 €
Bonometro 7,60 €   11,00 € 14,70 €   21,00 €
Gent Major mensual  –  –  –    9,70 €
Mobilitat Mensual  –  –  –    9,70 €
Mobilitat Anual  –   –  –  87,30 €

(*) Títol Senzill: Pot ser usat en qualsevol moment, bé de manera individual o bé de manera col·lectiva, amb el límit del nombre de títols carregats en el suport. 

Quin títol t’interessa? Accés a una taula de recomanació de títols de Metrovalencia

Si desitges conéixer quina és la seua zona tarifària, consulta nostre pla zonal.

Notas:

 • El preu del títol no inclou el del suport (Targeta Móbilis).
 • Els menors de 10 anys poden viatjar gratuïtament, acompanyats per cada persona major d’edat, sempre que no se supere el nombre de dos menors per cada títol de transport vàlid.
 • Les persones amb gran discapacitat (igual o superior al 64% que requerisen de l´atenció d´algú per al seu desplaçament) poden anar acompanyades d´una persona amb el seu mateix títol de transport, sempre que puguen acreditar la seua discapacitat.

Reduccions Títols d´FGV

CATEGORIA Tipus Reducció Títols reduïts TSC personalizada Documentació exigida
Familia Nombrosa General 20% Tots Familia Nombrosa

- Carnet de membre de familia nombrosa

- DNI o document oficial

- Foto carnet

Familia Nombrosa Especial 50% Tots Familia Nombrosa

- Carnet de membre de familia monoparental

- DNI o document oficial

- Foto carnet

Familia Monoparental General 20% Tots Familia Monoparental

- Carnet de membre de familia monoparental

- DNI o document oficial

- Foto carnet

Familia Monoparental Especial 50% Tots Familia Monoparental

- Carnet de membre de familia monoparental

- DNI o document oficial

- Foto carnet

Familia educadora  Totes  10%  TuiN Familia educadora 

 - Carnet de membre de familia educadora.

- DNI o document oficial

- Foto carnet

Pensionistes i jubilats + 65 anys pensionistes   50% (*) Senzill Gent Major i Pensionista

 - Document acreditatiu de la seua condició

- DNI o document oficial

- Foto carnet

Pensionistes jubilats reducció del 50 % aplicable al bitllet senzill (*)

 • Fins a tres zones: 1,50 €
 • Quatre zones (ABCD): 1,95 €
 • Per a aplicar esta reducció els usuaris han de disposar prèviament de la targeta móbilis personalitzada.

(*) Podran obtindre bitllets Senzills amb una reducció del 50% (amb el límit de la percepció mínima establida) les persones majors de 65 anys i els pensionistes de la Seguretat Social espanyola i de classes passives civils o militars que justifiquen degudament la seua situació personal. S’establix com a percepció mínima per títol de transport el preu d’1,50 euros, inclosos impostos i assegurança obligatòria de viatgers.

 

Targeta Móbilis

Targeta Móbilis

 • És el suport habitual en què es grava un títol de transport de Metrovalencia.
 • Pot ser de cartó o plàstic (PVC).
 • És reutilitzable per a recarregar el mateix títol o carregar un altre distint quan s’haja esgotat l’anterior.
 • El seu preu és el següent:
  • Targeta Móbilis personalitzada: 4,00 €
  • Targeta Móbilis anònima (PVC): 2,00 €
  • Targeta Móbilis anònima (cartó): 1,00 €

 

Títols integrats Metrovalencia + EMT + Metrobús + MetroOrbital 

Títols integrats amb altres operadors de transport

  1 zona 2 zones 3 zones 4 zones
Bo Transbord (Metrovalencia+EMT+Metrobús) 9,00 €
(A)
 15,50 €
(AB)
   
T1 (Metrovalencia+EMT) 4 €
(només Zona A)
     
T2 (Metrovalencia+EMT) 6,70 €
(només Zona A)
     
T3 (Metrovalencia+EMT) 9,70 €
(només Zona A)
     
 Abonament Transport (Metrovalencia+EMT+Metrobús) (*) 45,00 €
(A,B,C)
58,30 €
(AB, BC, CD)
 68,70 €
(ABC, BCD)
 79,10 €
(ABCD)
 Abonament Transport Jove (Metrovalencia+EMT+Metrobús) (*) 38,25 €
(A, B, C)
49,55 €
(AB, BC, CD)
58,40 €
(ABC, BCD)
 67,25 €
(ABCD)

(*) L’Abonament Transport i L’Abonament Transport Jove no són vàlids en la zona D de Metrovalencia, excepte Aeroport.

Targeta Móbilis de l’ATVM (Autoritat del Transport Metropolità de València): 4,00 

Abonament Transport Jove

Aquest títol té un descompte del 15% sobre l’Abonament Transport ordinari per als clients entre 14 i 30 anys amb el Carnet Jove. Accés a la pàgina de l’IVAJ amb les condicions de l’Abonament Transport Jove.

València Tourist Card

Targeta turística per a viatjar amb metro, tramvia i autobús urbà, entrar gratis als museus i monuments municipals i obtindre preus especials en botigues, restaurants, oci i serveis turísiticos de la ciutat de València. Tota la informació de la València Tourist Card en aquest enllaç.

Si desitges conéixer quina és la seua zona tarifària, consulta el nostre pla zonal.

Tarifes aplicables en la xarxa de Metrovalencia a partir de l’1 de maig de 2020, resultants de la publicació en el DOGV de la Resolució, de 20 de març de 2020, del Consell d’Administració de l’Autoritat del Transport Metropolità de València, per la qual es regulen les tarifes dels títols propis d’FGV per a viatjar per la xarxa de Metrovalencia, així com les seues condicions d’aplicació.

Tarifes des de l´1 de maig de 2020