Novetats tarifàries des de l’1 de maig

L’1 de maig va entrar en vigor la norma que actualitza les tarifes aplicables en els títols d’FGV .

Aquesta norma introdueix una sèrie de modificacions en la pròpia estructura tarifària i en les condicions d’aplicació d’alguns títols, les quals es desenvolupen a continuació:

  • Es modifica la zona tarifària A, de manera que totes les parades de les línies de tramvia (línies 4, 6 i 8) queden englobades en ella.
  • Es desactiva la caducitat preestablida del títol Senzill. A diferència del que ocorria prèviament, quan els títols senzills caducaven si no es validaven en el termini de 2 hores des de la seua adquisició, ara el Senzill amb tarifa vigent pot utilitzar-se en qualsevol moment o data independentment del dia o hora de la seua adquisició.
  • Desapareix el títol Anada i Tornada.
  • S’elimina el quart llindar de consum mensual per a obtenir gratuïtat per als usuaris dels títols TuiN (amb suport personalitzat) i TuiN Jove. D’aquesta forma, a partir del tercer llindar de consum mensual, fixat en 63 €, s’obtindrà gratuïtat per a efectuar qualsevol trajecte per la xarxa, inclosa la parada d’Aeroport, fins a l’inici del mes natural següent.
  • Les bonificacions per a membres de família monoparental, que fins avui únicament aplicaven als títols TuiN i TuiN Jove, es fan extensives a tots els títols. A aquest efecte, es creen els títols Senzill i Bonometro per a les famílies monoparentals de categories general o especial.
  • Es crea el títol Col·lectiu, a utilitzar-se exclusivament en determinats esdeveniments per a la realització col·lectiva d’un trajecte preestablit per grups de 15 o més persones amb obligació de pagament.
  • A les persones usuàries desproveïdes de títol de transport vàlid que siguen sorpreses a l’interior dels trens i tramvies o d’aquelles instal·lacions a les quals s’accedisca mitjançant validació, se’ls emetrà, a fi de formalitzar el contracte de transport, un títol senzill de zones ABCD en suport TSC de cartó que li faculta per a realitzar qualsevol viatge per la xarxa, sense perjudici de l’aplicació, si escau, de la indemnització al fet que pertocara.
  • A aqueixes mateixes persones, se’ls aplicarà la indeminización de 100€ que estableix la norma, si bé, com a novetat, es practicarà un descompte d’entre el 50% i el 80% en els supòsits d’abonament immediat.