Data
02 de January de 2017

FGV ha iniciat el procés de licitació per al manteniment preventiu i correctiu de les instal·lacions de la T2 de València, tal com tenia previst per a 2017

Es tracta d’una previsió que ja tenia FGV per a enguany motivada des que va assumir la T2 amb la reordenació ferroviària, i el pressupost inicial de la qual supera els 1,6 milions d’euros per al dit contracte
 
En el primer trimestre de l’any s’espera licitar, adjudicar i firmar el contracte
 
L’objectiu és que es donen les condicions de seguretat, salubritat i mantenibilidad adequades per a la seua conservació

Ferrocarrils de la Generalitat Valenciana (FGV) ha iniciat el procés de licitació per a la contractació del “Servici de Manteniment Preventiu, Correctiu i Execució d’Obres Accessòries en la Infraestructura de la futura línia T2 de València” el pressupost inicial de la qual superarà els 1,6 milions d’euros, IVA inclòs. A partir d’ara FGV amb esta licitació podrà fer el manteniment, conservació, així com vetlar per esta infraestructura, paralitzada i abandonada des de 2011 per l’anterior Consell.
 
Esta infraestructura, construïda per l’antic GPT, hui EIGE, ha sigut traspassada, junt amb les competències ferroviàries d’esta entitat, a FGV. A partir de la dita transferència s’ha planificat una sèrie d’inversions que amb les que, anteriorment, no comptava la T2, ni de manteniment ni conservació. L’anterior Consell va decidir paralitzar les obres de la T2 en 2011, deixant pràcticament les obres abandonades sense manteniment ni conservació fins a l’actualitat.
 
El contracte té com a objectiu primordial preservar la integritat de les obres i instal·lacions fins a la data executades i garantir la seguretat tant dels veïns com dels propis treballadors, havent-hi insistència en la seguretat estructural, espais de treball i zones perilloses; sòls, obertures i desnivells, i baranes; barandats, finestres i vans; vies de circulació; portes i portes grans; rampes, escales fixes i de servici; escales fixes i escales de mà; vies i eixides d’evacuació; condicions de protecció contra incendis i de la instal·lació elèctrica; orde, neteja i manteniment; condicions ambientals en els llocs de treball; il·luminació dels llocs de treball; i materials i locals de primers auxilis.
 
Inicialment, l’adjudicatari haurà de realitzar, davall la supervisió de FGV, els projectes d’adequació i de legalització d’instal·lacions en compliment de la legislació vigent, com són el projecte d’adequació de les instal·lacions elèctriques de baixa tensió; el projecte de legalització de connexions elèctriques per a regularitzar el subministrament elèctric amb la companyia subministradora; el projecte d’evacuació d’aigües pluvials del túnel; i el projecte de monitorització i vigilància per mitjà d’un sistema de telecomandament.
 
Així mateix, l’adjudicatari estarà obligat també a la redacció, durant els primers tres mesos de vigència del contracte, dels plans de manteniment de totes les infraestructures de la futura T2. Per a això, i en un termini màxim d’1 mes des de la firma del contracte, elaborarà un inventari complet de totes les ubicacions tècniques a mantindre segons un model prèviament acordat amb FGV.
 
L’adjudicatari estarà obligat també durant el primer any del contracte a la redacció d’una Inspecció Tècnica d’Edificis i estacions que arreplegue la informació relativa a la situació general dels elements de l’edifici, a fi d’avaluar i establir els elements a reparar, les prioritats d’intervenció, i si és el cas, la necessitat d’altres informes complementaris inclosa la peritatge i informe d’estat estructural i possibles reparacions necessàries sobre estructures de formigó i metàl·liques
 
Els terminis estimats són, una vegada que ja està redactat el plec tècnic, que en el primer trimestre d’enguany es licite, adjudique i es ferm el contracte perquè, a finals de l’exercici, les infraestructures i instal·lacions de la futura línia T2 estiguen en condicions de seguretat, salubritat i mantenibilidad adequades per a la seua conservació.
 

Notícies relacionades

26 - 04 - 2024

Una delegació de la Comissió Europea i el Ministeri d’Hisenda visiten la Línia 10 de Metrovalencia

La posada en servici de la línia en 2022 va comptar amb finançament de la Unió Europea a través del...
21 - 04 - 2024

Els Espais i el Centre d’Atenció al Client de Metrovalencia van atendre més de 285.000 visites en 2023

L'oficina de Xàtiva va acumular 118.074 consultes personalitzades l'any passat, el 40,7% del total Setembre, octubre i març van ser...
19 - 03 - 2024

Metrovalencia evita 1,1 milions de desplaçaments de vehicles privats en els principals cinc dies de Falles

El servici d'FGV del dia 15 a la matinada del 20 eludix l'emissió de 1.568 tones de CO₂ a l'atmosfera...