Objectes perduts

Si perds algun objecte en les nostres instal·lacions pots posar-te en contacte amb el nostre Centre d’Informació i Ajuda al Client a través del telèfon 900 46 10 46 . Si el teu objecte ha sigut localitzat t’indicarem la forma de recuperar-ho.

Objectes trobats i no reclamats

Els objectes trobats i no reclamats són entregats passats 60 dies després de la seua aparició en l’Oficina d’Objectes Perduts de l’Ajuntament de València (C/ Santa Creu de Tenerife, 1) , a excepció de:

  • Documents oficials: Es porten al més prompte possible a aquesta Oficina d’Objectes Perduts.
  • Targetes bancàries o de pagament: es destruïxen per a evitar la seua manipulació o utilització indeguda.
Objectes perduts

Objectes Perduts de l’Ajuntament de València

C/ Santa Cruz de Tenerife, 1

46018 València

Telèfon d’informació 010