Les nostres tarifes

+ informació sobre la reducció parcial temporal del 50% des de l’1 de febrer fins al 31 de juliol de 2023

Títols integrats per a viatjar en els operadors de transport de Metrovalencia, EMT, MetroBus i Renfe Rodalia

Taula de tarifes i àmbit zonal dels títols integrats de transport (Metrovalencia, EMT, MetroBus i Renfe rodalia)

Àmbit zonal

A, B, C o D

AB, BC o CD

ABC o BCD

ABCD

SUMA 10 (1)

8,00 € 12,00 € 20,00 € 32,00 €

B+

AB+ o BC+

ABC+ o BCD+

ABCD+

SUMA 10 (1)

16,00 € 20,00 € 28,00 € 40,00 €

A, B+, C o D

AB+, BC+ o CD

ABC+ o BCD+

ABCD+

SUMA Mensual 35,00 € 53,00  € 88,00 € 131,00 €
SUMA Mensual Jove (2) 29,75 € 45,05 € 74,80 € 111,35 €

AB

AB+

>

SUMA T1 (3

4,00 €

SUMA T1+ (4)

 8,00 €

SUMA T2 (3)

6,70 €

SUMA T2+ (4)

10,00 €

SUMA T3 (3)

9,70 €

SUMA T3+ (4)

 12,00 €


(1) SUMA 10: 10 viatges per les zones de validesa, inclòs un transbord. Recarregable de 10 en 10 fins a un màxim de 30 viatges. Pot utilitzar-se per a realitzar fins a 15 viatges simultanis per persones que viatgen juntes.

(2) SUMA Mensual Jove: Títol amb descompte del 15% sobre el SUMA Mensual per a posseïdors del Carnet Jove. Accés a la pàgina del IVAJ amb informació del carnet Jove.

(3) SUMA T: Viatges il·limitats per a una persona durant 24, 48 o 72 hores des de la primera validació per a la combinació zonal AB.

(4) SUMA T+: Viatges il·limitats per a una persona durant 24, 48 o 72 hores des de la primera validació per a la combinació zonal AB+.
Si desitges conéixer quina és la seua zona tarifària, consulta nostre PLÀNOL ZONAL!

Observacions:

 • El preu del títol no inclou el del suport  (Tarjeta SUMA).
 • En la xarxa de Metrovalencia (línies de metro i tramvia) els menors de 10 anys poden viatjar gratuïtament, acompanyats per cada persona major d’edat, sempre que no se supere el nombre de dos menors per cada títol de transport vàlid.
 • Les persones amb gran discapacitat (igual o superior al 64% que requerisen de l´atenció d´algú per al seu desplaçament) poden anar acompanyades d´una persona amb el seu mateix títol de transport, sempre que puguen acreditar la seua discapacitat.
 • El temps màxim de viatge entre les línies de metro i de tramvia és de 90 minuts per als viatges per combinacions zonals conformades per 1 zona i 150 minuts per a viatges per la resta de combinacions zonals, comptats des de la validació del títol.

 

Targeta SUMA
 • És el suport habitual en què es grava un títol de transport.
 • Pot ser de cartó o plàstic (PVC).
 • És reutilitzable per a recarregar el mateix títol o carregar un altre distint quan s’haja esgotat l’anterior.
 • El seu preu és el següent:
  • Personalitzada (de integració): 4,00 €
  • Anònima (de plástic): 2,00 €
  • Anònima (de cartó): 1,00 €

 

Titols Propis de Metrovalencia

Títols vàlids per a viatjar exclusivament en la xarxa de metro i tramvia

 

Àmbit zonal

A, B
B+
AB AB+
Senzill * 1,50 €  3,50 € 2,80 € 4,80 €
Gent Major mensual **  —  — 9,70 €
Mobilitat Mensual **  —  — 9,70 €
Mobilitat Anual **  — 87,30 €

* Títol Senzill: Pot ser usat en qualsevol moment, bé de manera individual o bé de manera col·lectiva, amb el límit del nombre de títols carregats en el suport.

** Esta targeta has de registrar-la prèviament en la nostra web i arreplegar-la en els Espais de Xàtiva, Colón, Benimaclet o Alacant.

 

Titols TuiN

Títol de transport per a viatjar per tota la xarxa de Metrovalencia (metro i tramvia). Es valida d’entrada i eixida (amb tramvia només d’entrada). Per a 1 o fins a 60 persones, si viatgen juntes. L’import mínim a abonar per una càrrega o recàrrega és de 5 euros.

A, B

B+

AB

AB+

Saldo consumit per viatge  0,80 € 1,60 €  1,20 €  2,00 €
Llindar de gratuïtat (*) 35,00 € 35,00 € 53,00 €
53,00 €

 (*) Llindar de consum la superació del qual durant el mes natural faculta al seu titular a viatjar gratuïtament fins a l’inici del mes natural següent pel nombre de zones el llindar de consum del qual s’ha superat.

Tuin JOVE

Títol amb un 15% de descompte sobre el TuiN, que s’aplica en el moment de la compra. Per a menors de 31 anys.

Les targetes TuiN i TuiN Jove han de registrar-se prèviament en la nostra web i arreplegar-la en els Espais de Xàtiva, Colón, Benimaclet o Alacant.

 

Targeta Mobilis
 • És el suport habitual en què es grava un títol de transport.
 • Pot ser de cartó o plàstic (PVC).
 • És reutilitzable per a recarregar el mateix títol o carregar un altre distint quan s’haja esgotat l’anterior.
 • El seu preu és el següent:
  • Personalitzada (Metrovalencia): 4,00 €
  • Anònima (de plástic): 2,00 €
  • Anònima (de cartó): 1,00 €
  • Personalitzada exclusiva para Pensionista / Major de 65 anys: 2 €
  • Reactivació *: 2 €

* La reactivació se sol·licita en els suports personalitzats específics: Suports per a aplicar reduccions per família nombrosa / monoparental o per família acollidora.

Reduccions de títols de transport de Metrovalencia

Reduccions de títols de transport de Metrovalencia

Categoria Tipus Reducció Títols reduïts TSC personalitzada Documentació exigida
Família Nombrosa General 20% Tots Família Nombrosa
 • Carné de membre de família nombrosa
 • Fotocòpia DNI o document oficial
 • Foto carnet
Família Nombrosa Especial 50% Tots Família Nombrosa
 • Carné de membre de família nombrosa
 • Fotocòpia DNI o document oficial
 • Foto carnet
Família Monoparental General 20% Tots Família Monoparental
 • Carnet de membre de família monoparental
 • Fotocòpia DNI o document oficial
 • Foto carnet
Família Monoparental Especial 50% Tots Família Monoparental
 • Carnet de membre de família monoparental
 • Fotocòpia DNI o document oficial
 • Foto carnet
Família Acollidora Totes  10%  TuiN Família Acollidora
 • Carnet de membre de família educadora
 • Fotocòpia DNI o document oficial
 • Foto carnet
Pensionistas i jubilats + 65 anys i pensionistes  50% (*) Senzill Gent Major i Pensionista
 • Document acreditatiu de la seua condició
 • Fotocòpia DNI o document oficial
 • Foto carnet

(*) Tenen dret a una reducció del 50% en el preu del Títol Senzill, amb el mínim cost del Senzill d’1 zona.

Tarifes aplicables en la xarxa de Metrovalencia a partir del 6 de març de 2023 i fins a canvi de tarifes.

Accés a les tarifes en este enllaç en PDF

Valencia Tourist Card

Targeta turística que inclou un títol de transport T+ i a més ofereix els avantatges d’entrar gratis als museus i monuments municipals i obtenir preus especials en botigues, restaurants, oci i serveis turísiticos de la ciutat de València. Accés a la web de Visit València.