Queixes, reclamacions, suggeriments i agraïments

Metrovalencia posa a la disposició de les persones usuàries els següents formularis per a manifestar la seua opinió sobre el servici prestat.

QUEIXES:

Tindran la consideració de queixes els escrits i comunicacions en els quals les ciutadanes i ciutadans realitzen únicament manifestacions de disconformitat amb la prestació dels servicis, especialment sobre tardances, desatencions, o qualsevol altre tipus anàleg de deficient actuació que observen en el funcionament dels servicis públics de l’administració i organitzacions de la Generalitat, que constituïsca falta de qualitat en el servici prestat.

RECLAMACIONS:

En aquestes, la persona usuària afig, després de la manifestació de disconformitat amb la prestació de servicis, una petició relativa a la defensa dels seus drets i interessos.

SUGGERIMENTS:

Són les propostes formulades per les ciutadanes i ciutadans per a millorar la qualitat dels servicis públics i, especialment, aquelles que puguen contribuir a simplificar, reduir o eliminar tràmits o molèsties en les seues relacions amb l’administració, o a contribuir a un major grau de satisfacció per part dels usuaris d’aquests servicis.

AGRAÏMENTS:

Són les manifestacions per les quals les ciutadanes i ciutadans expressen la seua felicitació o reconeixement pel bon funcionament d’un servici, centre o unitat de la Generalitat, bé per l’òptima prestació d’un servici o pel bon tracte rebut en aquesta prestació.

On puc presentar la meua reclamació?

Si no arribara a un acord o si la solució que li ofereixen no li satisfà, pot presentar la seua reclamació en la Conselleria competent en matèria de consum:

On puc presentar la meua queixa, suggeriment o agraïment?