Preguntes freqüents

Escriu les paraules clau del teu dubte

Les nostres preguntes

La validesa d’un títol de transport vindrà determinada, a més de per la seua corresponent validació, per l’adequació del seu ús als àmbits modal, zonal, temporal, material i personal que posseeix, per la utilització del suport pel seu titular en els casos que procedisca i per la no superació del temps màxim de viatge.
A tals efectes s’entén per:

 • àmbit modal, manera de transport, Metrovalencia, EMT, Metrobús o Renfe.
 • àmbit zonal, zona de validesa del títol, figura en el quadre de tarifes.
 • àmbit temporal, temps de validesa del títol fixat per un dels criteris següents: data de caducitat, canvi de tarifes o per ser d’ús immediat (senzill en paper o títol de regularització).
 • àmbit material, saldo en viatges o en euros.
 • àmbit personal, si el títol és anònim o personalitzat. Aquest últim només pot ser utilitzat pel seu titular.
 • temps màxim de viatge per a la combinació zonal del títol, figura en el quadre de tarifes.

 • Telefonar al 112
 • Avisar mitjançant els intèrfons
 • Dirigir-se a un agent d’FGV o a un vigilant de seguretat
 • Cridar a Atenció al Client de Metrovalencia 900 46 10 46

Per a poder carregar un títol SUMA en el mateix suport en el qual es contenia un títol TuiN, sempre que aquest no fóra personalitzat, només es podrà fer quan aquest títol estiga esgotat o li quede menys d’1 euro de saldo i, únicament, en els punts de venda de Metrovalencia (taquilles, màquines autovenda i centres d’atenció al client).

 

Si la persona usuària té una TUIN personalitzada, haurà d’adquirir un nou suport per a obtenir els nous títols SUMA.


No, en aquest títol no està integrat Renfe Rodalia. Per a viatjar gratuïtament per la xarxa de Renfe Rodalia s’ha d’optar per l’abonament gratuït per a persones viatgeres recurrents que comercialitza l’operador. Més informació en aquest enllaç.


La reducció parcial temporal del 50% s’aplicarà en venda fins al 31 de juliol de 2024.


La Reducció parcial temporal del 50% s’aplica als títols de transport SUMA 10, SUMA Mensual, SUMA Mensual Jove, títols TuiN i abonaments temporals de Metrovalencia, fins al 31 de juliol de 2024.


Sí, es pot canviar en les xarxes de venda abonant la diferència, si n’hi haguera.


Sí, podràs continuar utilitzant-ho si s’ha carregat o recarregat abans del 6 de març de 2023.


Es podrà continuar utilitzant fins al 31 de gener de 2024.


El benefici d’aquest abonament per als titulars del Carnet Jove és d’un 15% de descompte sobre el preu de venda del SUMA Mensual.


Existeixen diferents tipus de combinacions zonals. Les zones que inclouen el símbol + són les que s’utilitzen per als trajectes amb origen o destinació en la parada de Aeroport.

Per a orientar-se sobre el plànol, la regla principal que s’ha de tindre en compte és que la combinació zonal adequada és la que conté, almenys, totes les zones tarifàries per les discorre el viatge. Quan es transite pel solape zonal es considerarà que el trajecte es realitza per zones A o B en funció del que resulte més favorable per a la persona usuària.

Per això és convenient destacar que en el cas que el recorregut passe per la ciutat de València o la parada de Empalme, el títol haurà de contindre en qualsevol cas la zona A.

Per exemple, un trajecte en Metrovalencia des de Llíria a Bétera suposa realitzar un viatge eixint de la zona B per a arribar a un altre destí en zona B però necessàriament cal passar per una parada en A (Empalme). Per tant, com es travessa la zona A, el títol haurà de contindre la zona A, així que s’haurien de pagar dues zones (AB).

Perquè un títol de transport es considere vàlid és necessari que incloga totes les zones per les quals discórrega el trajecte a realitzar en la manera de transport seleccionat.

* En el cas de trajectes que siguen des de/cap a solape: Es recomana adquirir combinació zonal A si els desplaçaments habituals són des de/cap a València capital i B si els desplaçaments són des de/cap als municipis de zona B (Llíria, Serra, Sagunt etc.)

** En el cas que el recorregut passe per la ciutat de València o la parada de Empalme, el títol haurà de contindre en qualsevol cas la zona A.

En aquest enllaç es pot descarregar un document amb tots els plànols zonals dels diferents operadors.


La distribució zonal dels diferents operadors de transport (Metrovalencia, EMT, MetroBus, Renfe Rodalia) està formada per quatre zones amb una àrea de solape i una àrea de suplement tarifari (+) per a la parada de l’Aeroport. Aquesta nova zonificació es va posar en funcionament el 6 de març de 2023.

– Metrovalencia: zones A, B i +
– EMT: zona A
– MetroBus: zones A, B i C
– Renfe Rodalia: A, B, C i D.

Accedeix des d’aquest enllaç als plànols de cada operador de transport.


L’ampliació de la gratuïtat fins al 30 de juny de 2024 s’actualitza realitzant una recàrrega en les màquines automàtiques de venda de títols.


L’Abonament Temporal Jove gratuït és específic per a viatjar en Metrovalencia o en TRAM d’Alacant. Podràs obtenir diverses cites per a cada document identificatiu a través del seu web corresponent.


l’Abonament Temporal Jove gratuït és una targeta personal i intransferible que permet a les persones menors de 31 anys viatjar gratuïtament en les línies de Metrovalencia i MetroBus sense límit de viatges, fins al 30 de juny de 2024.


Ho poden sol·licitar el col·lectiu de joves de fins a 30 anys d’edat, inclusivament, en el moment de la seua sol·licitud, que serà efectiva fins al 30 de juny de 2024, inclusivament.


Amb l’Abonament Temporal Jove gratuït pots viatjar per tota la xarxa de Metrovalencia, després de validar la targeta, inclòs Aeroport. L’Abonament Temporal Jove gratuït és vàlid també per a viatjar amb MetroBus i EMT.


Si has perdut o t’han robat el teu Abonament Temporal Jove gratuït, has de sol·licitar cita prèvia en aquest enllaç perquè et lliurem un nou de substitució.


Si el teu abonament Temporal Jove gratuït Temporal Jove ha deixat de funcionar, has de sol·licitar cita prèvia perquè et lliurem una nova de substitució.


Sí, cada vegada que inicies un viatge has de validar el teu abonament Temporal Jove gratuït, igual que s’ha de fer amb qualsevol altre títol de transport.


No, l’Abonament Temporal Jove gratuït és totalment gratis, inclòs el suport.


Sí, l’Abonament Temporal Jove gratuït la pot arreplegar una altra persona encara que no siga el titular, sempre que presente el número de cita rebut en el seu email i el DNI original de la persona sol·licitant.


No, l’ampliació de la gratuïtat fins al 30 de juny de 2024 s’actualitza realitzant una recàrrega en les màquines automàtiques de venda de títols.


Sí, necessites un suport especial per a viatjar amb l’Abonament Temporal Jove gratuït, no és vàlid cap altre suport que ja tingues. El suport de l’Abonament Temporal Jove gratuït és específic per a aquest ús i és gratuït.


Escriu un correu a atmv.empresas@gva i sol·licita pressupost dels títols que necessites. Una vegada aprovat serà necessari realitzar una transferència bancària per l’import de la compra i acordar una data de recollida de les targetes i/o càrregues i de la factura. En el cas que se sol·liciten targetes personalitzades s’haurà d’aportar la documentació necessària a través d’aquest formulari


SUMA són els títols de l’Autoritat del Transport Metropolità de València (ATMV) que permeten viatjar amb una mateixa targeta per l’Àrea Metropolitana utilitzant Metrovalencia, EMT, RENFE Rodalia i MetroBus així com el transport urbà d’alguns municipis (Paterna i Sagunt). Aquest nou títol et permet, a més, fer un transbord gratuït entre diferents mitjans de transport o entre dues línies diferents d’EMT, de MetroBus o de l’operador urbà de Paterna o Sagunt.


Amb una mateixa targeta, de forma més senzilla i amb unes tarifes més econòmiques pots viatjar en Metrovalencia, EMT, MetroBus, Rodalia de Renfe i en el transport urbà de Paterna i Sagunt i, a més, fer un transbord gratuït entre diferents formes de transport, o entre dues línies diferents de l’EMT o de Metrobus, sempre que la combinació zonal ho permeta, en els següents casos:

 • Entre operadors diferents (per exemple: EMT- Renfe, Metrovalencia-Renfe, Metrobus-Renfe, Metrovalencia-EMT, Metrovalencia-Metrobus, Metrobus-EMT, operador urbà-Metrobus, operador urbà-EMT, operador urbà-Metrovalencia, operador urbà-Renfe)
 • Entre dues línies diferents de l’EMT
 • Entre dues línies diferents de MetroBus
 • Entre dues línies diferents d’operador urbà

Recorda que els transbords entre metro i tramvia no computen com a transbord, per exemple una persona usuària pot agafar el metro + tramvia + l’EMT consumint un únic viatge de SUMA 10.


Els títols SUMA es poden comprar en tots els punts de venda habituals

 

 • En les taquilles i màquines d’autovenda de les estacions de Metrovalencia.
 • En les taquilles i màquines d’autovenda de les estacions de Renfe Rodalia.
 • En quioscos, estancs i altres punts de venda habituals de la xarxa de vendes d’ATMV.
 • A través de l’app RecargaSUMA.

 

Si vols un SUMA Mensual o un SUMA Mensual Jove necessites un suport personalitzat específic per a carregar aqueixos títols, excepte si ja disposes d’un suport Móbilis personalitzat propietat d’ATMV. Aquest suport es pot sol·licitar:

 

 • Presencialment
  • En l’Oficina d’Atenció al Client de l’ATMV situada en l’entreplanta de l’estació de metro de Colón, amb cita prèvia obtinguda des de la web de l’ATMV.
  • En els punts de venda de Logista (quioscos, estancs…). Ells realitzaran el tràmit i després podràs passar per l’oficina de l’ATMV a arreplegar-la o en el mateix punt de venda.

 

Hauràs d’aportar el DNI i una fotografia de carnet. A més, si el que vols és una SUMA Jove hauràs d’aportar també el Carnet Jove.

El cost del suport personalitzat és de 4 €.

 

 • Telemàticament

 

Si prefereixes no haver d’agafar cita prèvia, i que el procés siga més ràpid es pot sol·licitar el suport personalitzat a través de la web  atmv.gva.es.

 

Per a fer aquest tràmit és necessari aportar online el DNI i una fotografia de carnet. A més, si el que vols és una SUMA Jove hauràs d’aportar també el Carnet Jove. Una vegada sol·licitada, ATMV s’encarregarà de confeccionar el suport i rebràs un email quan estiga preparada. A continuació, podràs passar per:

 

 • L’Oficina d’Atenció al Client d’ATMV situada en l’entreplanta de l’estació de metro de Colón per a arreplegar-la sense necessitat de traure cita prèvia.
 • O rebre-la per correu postal per 1 € addicional.

Si la persona usuària vol seguir amb el títol TuiN se li aplicaran les tarifes vigents en Metrovalencia a cada moment.


En el cas del SUMA 10, el transbord gratuït es podrà realitzar abans que transcórreguen 90 minuts des de la primera validació si es viatja en una zona o en 110, 130 o 140 minuts si es viatja per dos, tres o quatre zones, respectivament. Per exemple, es podrà anar a València des de Castellò en Rodalia i accedir gratis a un autobús de l’EMT o a un metro de Metrovalencia en arribar a València.

En el cas del SUMA Mensual els viatges i transbords són il·limitats durant el seu període de validesa.

El temps comença a comptar des de la primera validació.


Hi ha un disseny específic per a aquesta targeta, identificada amb la paraula SUMA, però no és necessari comprar un nou suport per a utilitzar els nous títols. Si tens una targeta Móbilis anònima, no caducada, de plàstic o de cartó podràs carregar en ella el títol SUMA 10.

Per a gaudir dels avantatges del títol SUMA Mensual necessites un suport personalitzat d’ATMV, podent-se usar una targeta Móbilis personalitzada si aquesta no està caducada.


En la següent taula es relacionen els tipus de títols de coordinació que poden carregar-se en cada tipus de targeta suport:

 

Suports en els quals poden carregar-se els títols de coordinació
Títols de coordinació anònims Títols de coordinació personalitzats
Móbilis/SUMA anònima de ATMV No
Móbilis/SUMA anònima de Metrovalencia (PVC, cartó) Sí* No
Móbilis/SUMA personalitzada de ATMV Sí, SUMA Mensual
Móbilis/SUMA personalitzada de ATMV jove Sí, SUMA Mensual Jove
Móbilis personalitzada de Metrovalencia Gent Major No No
Mobilitat No No
TuiN No No
TuiN Jove No No

* En el cas que estiga carregat un títol TuIN, es podrà emprar el suport sempre que el saldo siga menor a 1 euro i passe per un punt d’atenció al client de Metrovalencia o en les màquines autovenda d’aquest operador.


Sí, cada vegada que et puges a un mitjà de transport és necessari validar el títol de transport perquè es considere com a vàlid.


El benefici d’aquest abonament per als titulars del Carnet Jove és d’un 15% de descompte sobre el preu de venda del SUMA Mensual.


És un procediment pel qual una targeta anònima (no personalitzada) es vincula a una persona. Es realitza a través de la pàgina web i et permet beneficiar-te de certs avantatges com recarregar el saldo a través de la web, recuperar-lo en cas de pèrdua, etc.


 • El transport de patinets està permés en tota la xarxa.
 • Es podrà limitar el nombre de patinets en els trens i tramvies a criteri del personal de FGV, en funció de l’ocupació real del tren o d’altres circumstàncies que així ho requerisquen.
 • Els portadors de patinets es responsabilitzaran de no causar molèsties a la resta del passatge ni danys en els vehicles o les instal·lacions.
 • Els patinets aniran preferiblement plegats i, en la mesura que siga possible, ocults parcial o totalment davall els seients.
 • En cap cas es podrà obstaculitzar l’accés de maquinistes a les cabines de conducció.

Pots fer-ho sense cost addicional i amb les condicions següents:

 • En dies laborables únicament en trams de superfície; i els dissabtes, diumenges i festius en tota la xarxa. En dies corresponents a certes festivitats o esdeveniments no s’admetrà el transport de bicicletes en tota la xarxa.
 • Has de romandre junt amb ella en els espais buits i cuidar que no moleste a la resta dels viatgers ni ocasione danys materials.
 • Es permet el transport de bicicletes plegades com a embalums de mà en qualsevol dia i hora.

Únicament està permés el lliure accés i permanència en les instal·lacions de gossos-guia i gossos d’assistència. Si desitges viatjar amb gossos o altres animals domèstics xicotets, pots fer-ho sempre que viatgen en gàbies o transportins convenientment preparats per a això i no embruten ni incomoden a la resta del passatge. Podràs fer-ho sense abonar cap quantitat addicional.


Posa’t en contacte amb el telèfon d’atenció al client (900 46 10 46) i t’informarem de si ho hem localitzat i com pots recuperar-ho.


Si només desitges realitzar un viatge pots sol·licitar la teua targeta personalitzada de pensionista i obtindre una reducció del 50% en el preu del títol Senzill (amb el mínim de cost del Senzill d’una zona) si el carregues en la Targeta Personalitzada de Pensionista. Si desitges viatjar amb més freqüència et recomanem que consultes la informació sobre la resta dels nostres títols.


En la xarxa de Metrovalencia (línies de metro i tramvia) els menors de 10 anys poden viatjar gratuïtament, acompanyats per una persona major d’edat, sempre que no se supere el nombre de dos menors per cada títol de transport vàlid. FGV pot sol·licitar un document que acredite l’edat dels xiquets.


El títol Senzill (un viatge) és el més adequat per a les persones que viatgen poc. A més, existeix el títol SUMA 10, títol de 10 viatges per a desplaçaments per una determinada combinació zonal.


Necessites un suport en què haja carregat un títol de transport vàlid per al trajecte que desitges realitzar: que es corresponga amb les zones tarifàries que se’n van a recórrer, que estiga en vigor i que estiga validat.


Sens dubte els títols SUMA, títols integrats per a viatjar en els operadors de transport de Metrovalencia, EMT, MetroBus i Renfe Rodalia.


El temps compta des que valides el teu títol de transport, inclou els transbords que realitzes fins a finalitzar el teu viatge, i varia segons el nombre de zones i de si el títol amb el qual viatges és propi o és coordinat:

 • En el cas dels títols propis, el temps màxim de viatge entre les línies de metro i de tramvia és de 90 minuts per als viatges per combinacions zonals conformades per 1 zona (A, B o B+) i 150 minuts per a viatges per la resta de combinacions zonals (AB o AB+), comptats des de la validació del títol.
 • En el cas dels títols coordinats, els temps màxims de viatge són 90, 110, 130 i 140 minuts per a combinacions d’una, dues, tres i quatre zones respectivament.

Quan el viatge es realitze amb un títol sense combinació zonal tarifària associada, el temps màxim de viatge vindrà determinat pel recorregut efectuat, segons els temps indicats en el paràgraf anterior.


La Targeta SUMA és la millor opció. Amb una mateixa targeta, de forma més senzilla i amb unes tarifes més econòmiques pots viatjar en Metrovalencia, EMT, MetroBus, Rodalia de Renfe i en el transport urbà de Paterna i Sagunt i, a més, fer un transbord gratuït entre diferents formes de transport. Recorda que els transbords entre metro i tramvia no computen.


Si tens el carnet de família monoparental expedit per la Generalitat, pots sol·licitar la targeta personalitzada de Família Monoparental en els Centres d’Atenció al Client o en la pàgina web de Metrovalencia. En ella podràs carregar qualsevol títol propi de Metrovalencia amb el mateix percentatge de bonificació que les famílies nombroses. La targeta personalitzada de Família Monoparental té una vigència màxima d’un any, i la pots reactivar en un Centre d’Atenció al Client presentant la documentació requerida.


Si tens el carnet de família nombrosa expedit per la Generalitat o un altre organisme competent en una altra comunitat autònoma, pots sol·licitar la targeta personalitzada de Família Nombrosa en els Centres d’Atenció al Client. En ella podràs carregar els títols de transport de Metrovalencia amb una bonificació del 20% o el 50%, segons si pertanys a una família nombrosa de categoria general o especial.


És comprar el mateix títol de transport que ja tenies carregat en el teu suport.


És comprar un títol de transport en un suport nou o en un que hages utilitzat anteriorment i en el que havia carregat un títol distint que ha caducat o que ja no té saldo.


És el medi físic en què es carreguen els títols de transport. És una targeta amb un xip incorporat, que funciona a l’acostar-la a un lector, i pot ser de cartó o de PVC. Els suports són reutilitzables. És reutilitzable per a recarregar el mateix títol o carregar un altre distint quan s’haja esgotat l’anterior.


El títol SUMA T: Viatges il·limitats per a una persona durant 24, 48 o 72 hores des de la primera validació per a la combinació zonal AB i el títol SUMA T+: Viatges il·limitats per a una persona durant 24, 48 o 72 hores des de la primera validació per a la combinació zonal AB+ (que inclou Aeroport).


És quan acostes el teu suport al lector de la màquina validadora o pas d’accés a l’andana, i es comprova la validesa del títol que portes carregat per a permetre’t el pas.


Pots beneficiar-te dels avantatges del Gent Major. Es carrega en una targeta personalitzada específica i et permet realitzar viatges il·limitats per tota la xarxa de Metrovalencia durant 30 dies.


Si tens més de 65 anys pots beneficiar-te dels avantatges que t’oferix el títol Gent Major per a disposar de viatges il·limitats durant trenta dies. En tot cas, i si només desitges realitzar un viatge, pots obtindre una reducció del 50% en el preu del títol Senzill (amb el mínim del cost del Senzill d’una zona) si el carregues en la targeta personalitzada Gent Major.


Pots beneficiar-te dels avantatges dels títols Mobilitat mensual o Mobilitat anual. Es carreguen en una targeta personalitzada específica i et permeten realitzar viatges il·limitats per tota la xarxa de Metrovalencia durant 30 dies o un any respectivament, a partir de la primera validació.


La Targeta Sense Contacte +Renfe & Tu no és un suport vàlid per a carregar els títols SUMA. La persona usuària haurà d’adquirir o emprar un suport SUMA o Móbilis.

 

No obstant això, els títols de +Renfe & Tu continuaran existint amb les tarifes que aplicació l’operador de Renfe a cada moment i amb els plans zonals de l’operador.


Si la teua targeta està registrada en la web de Metrovalencia o és una targeta personalitzada de Metrovalencia, has d’acudir a un Centre d’Atenció al Client, on t’informaran de les possibilitats que tens, en funció de les característiques de la teua targeta. També pots realitzar una consulta prèvia telefonant al nostre servei d’atenció al client (900 46 10 46) o en els nostres xarxes socials de Twitter o Facebook