Data
31 de May de 2017

FGV inspeccionarà l’estat dels túnels i estacions subterrànies de Metrovalencia

L’explotació de València té 27 quilòmetres de túnels i 35 estacions soterrades
 
L’empresa ha licitat l’assistència tècnica per a la inspecció i auscultació de les instal·lacions, alguna d’elles de 30 anys d’antiguitat
 
Una vegada realitzat l’anàlisi de la seua situació es duran a terme les mesures correctives pertinents

Ferrocarrils de la Generalitat València (FGV) ha licitat la contractació de l’assistència tècnica per als servicis d’inspecció i auscultació dels túnels i estacions subterrànies de la xarxa de Metrovalencia per un valor inicial de 462.280 euros, IVA inclòs, segons ha publicat hui el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana. L’objectiu és realitzar les actuacions necessàries en els 27 km de túnel i 35 estacions subterrànies per a conéixer l’estat actual de les dites instal·lacions que, en alguns casos com en les Línies 1 i 2, compten amb 30 anys d’antiguitat. Amb posterioritat es duran a terme les mesures correctives pertinents.
 
L’empresa considera que, després del període prolongat d’ús d’un túnel ferroviari urbà, fa falta conéixer l’estat en què es troba la infraestructura, sent un dels principals objectius d’este treball, el fitar i determinar l’origen de les possibles fisuraciones observades en testeres, volta i estacions, a fi de definir el procediment de reparació més adequat.
 
Els tècnics creuen convenient realitzar un treball d’auscultació de l’esmentada infraestructura, que puga determinar la geometria actual dels túnels, a fi de comptar amb la informació inicial de referència i poder realitzar un seguiment periòdic de la mateixa, per a poder dur a terme un correcte pla de manteniment de la infraestructura de les línies, abordant amb la informació i inspecció periòdica que es vaja realitzant les mesures correctores a seguir en funció de cada cas.
 
L’auscultació inclourà també un reconeixement de l’estat del terreny de trasdós (cara exterior o superior d’un mur, arc, volta o cúpula) del túnel, per a poder detectar possibles anomalies del terreny, sobretot el de la zona baix llosa inferior.
 
Les tasques per a la inspecció i auscultació dels túnels comprendran la revisió de la documentació tècnica disponible relativa als túnels i estacions; la inspecció detallada dels túnels i dependències interiors de les estacions; la redacció d’un pla d’obertura de tastos i regates per a realitzar una caracterització estructural dels elements més significatius, en els casos en què es detecte alguna anomalia; i l’anàlisi sobre la transcendència i evolució previsible dels danys i/o anomalies que presenten els trams de línies, incloent en el mateix una proposta d’instrumentació a col·locar en la zona de danys detectats.

A més, es realitzarà l’anàlisi de les tipologies de les actuacions de reparació i/o reforç que pogueren resultar necessàries; emissió d’un informe de resultats de les activitats realitzades; l’alçament en 3D dels túnels per mitjà d’escàner i termografies: i l’avaluació no destructiva de la subestructura de via dels túnels per mitjà de radar de penetració terrestre (georradar). En el cas de detectar-se anomalies del terreny, després de l’esmentada avaluació realitzada per mitjà de georradar, es realitzaria un Pla d’actuació detallat de cada zona on s’observaren eixes anomalies.

Els túnels

El túnel entre les estacions d’Empalme i Sant Isidre és utilitzat pel metro de les línies 1 i 2, per la totalitat del mateix; i la línia 7, des de Sant Isidre fins a l’estació de Jesús, on la línia passa a circular pel ramal Jesús-Xàtiva. És el més antic i es va posar en servici en 1988.

Pel túnel entre les estacions d’Alboraya-Peris Aragó i Aeroport circula el material mòbil de les línies 3 i 9, per la totalitat del mateix (excepte el ramal a l’aeroport, pel que només circula la línia 3); la línia 5, des d’Aeroport fins a l’estació d’Alameda, on la línia passa a circular pel ramal a Marítim-Serrería; i la línia 7, que circula per este túnel entre l’estació d’Alameda i el ramal de Xátiva. Inaugurat entre Palmaret i Alameda en 1995, ha anat ampliant-se fins a Avinguda del Cid (1998); Mislata-Almassil (1999); Aeroport (2007) i Alboraya-Peris Aragó (2010).

El túnel del ramal de Marítim-Serrería és el comprés entre les estacions de Marítim-Serrería i Alameda. Per ell es desplacen les línies 5 i 7. Esta infraestructura va ser inaugurada en 2003 el seu primer tram entre l’estació de Alameda i la de Ayora. En 2007 es va prolongar definitivament fins la estación de Marítim-Serrería.

Finalment, el túnel del ramal Jesús-Xàtiva, pel qual circula la Línia 7, va ser construït en 1998 conjuntament amb la prolongació del túnel de la Línia 3 fins a l’estació d’Avinguda del Cid. Es va executar inicialment com a ramal tècnic que unia la Línia 3 a la Línia 1, per la qual cosa el seu ús era intern i per ell no circulaven viatgers. En 2003 el ramal va ser traspassat a la Línia 5, moment en què ja van començar els desplaçaments amb passatgers.
 

Notícies relacionades

26 - 04 - 2024

Una delegació de la Comissió Europea i el Ministeri d’Hisenda visiten la Línia 10 de Metrovalencia

La posada en servici de la línia en 2022 va comptar amb finançament de la Unió Europea a través del...
21 - 04 - 2024

Els Espais i el Centre d’Atenció al Client de Metrovalencia van atendre més de 285.000 visites en 2023

L'oficina de Xàtiva va acumular 118.074 consultes personalitzades l'any passat, el 40,7% del total Setembre, octubre i març van ser...
19 - 03 - 2024

Metrovalencia evita 1,1 milions de desplaçaments de vehicles privats en els principals cinc dies de Falles

El servici d'FGV del dia 15 a la matinada del 20 eludix l'emissió de 1.568 tones de CO₂ a l'atmosfera...