Data
22 de December de 2017

La Direcció de FGV aconseguix un principi d’acord amb els sindicats per a desconvocar la vaga del personal de conducció i circulació

Es posarà fi a les aturades fins que l’assemblea de treballadors del pròxim 3 de gener ratifique el document d’acord aconseguit hui

El Reglament de Faltes i Sancions s’haurà d’adaptar al règim sancionador que determine la futura Llei de la Generalitat de Seguretat Ferroviària

La Direcció de Ferrocarrils de la Generalitat Valenciana (FGV) ha aconseguit un principi d’acord amb el Comité de Vaga del personal de circulació i conducció de Metrovalencia i TRAM d’Alacant, compost pels sindicats UGT, CCOO, SIF i SCF, que, com a primera conseqüència, comportarà el fi de les aturades fins que l’assemblea de treballadors afectats ratifiquen el document el pròxim 3 de gener. Si s’aprovara l’acord, quedarien sense efecte totes les mobilitzacions plantejades, inclosa la de hui mateix.

La Direcció de l’empresa, arreplegant la voluntat de consens que sempre ha mostrat la Conselleria d’Habitatge, Obres Públiques i Vertebració del Territori dirigida per María José Salvador d’arribar a un acord satisfactori per a totes les parts implicades, ha plantejat els diferents punts d’acord, entre els que destaca la revisió del Reglament Disciplinari de FGV, en el si de la Comissió Negociadora del XIII Conveni Col·lectiu de FGV, que haurà d’adequar el Reglament de Faltes i Sancions de FGV al règim sancionador que determine la futura Llei de la Generalitat de Seguretat Ferroviària, que actualment es troba en tramitació parlamentària.
 
Eixa adequació contemplarà els supòsits de concurrència normativa per a evitar situacions de doble imposició en casos de responsabilitat penal, civil i administrativa. Tot això, a fi de regular i adaptar en el conveni col·lectiu de FGV a les garanties jurídiques en termes semblants a les estipulades en altres explotacions ferroviàries i sempre d’acord amb la normativa legal vigent.
 
Millores

A més, el principi d’acord aconseguit també arreplega les propostes inicials que va plantejar l’empresa que contemplen millores de les condicions de treball del col·lectiu del personal de conducció i circulació. Entre les propostes incloses s’amplia en dos dies la formació anual del personal de circulació, que es fixa ara en quatre jornades i oferix abonar els gastos ocasionats pels desplaçaments per a la realització de la formació i dels reconeixements mèdics i proves per al manteniment de les habilitacions. Actualment, estos desplaçaments no s’abonen.

Així mateix, s’establixen nous terminis per a realitzar una nova avaluació psicològica, a fi d’obtindre o renovar el certificat en l’habilitació: 1 any per a les avaluacions d’inici i 3 mesos per a la renovació.
A més, es garantix que en un termini màxim de 24 hores tindrà lloc la reubicació d’un agent que haja resultat “no apte” en una renovació de l’habilitació, durant el temps que medie fins a la següent avaluació. En este sentit, si en eixe termini no s’ha pogut concretar una vacant adequada, es li reubicarà en un lloc d’Atenció al Client sempre que no existisca un lloc pròxim a la seua residència laboral i el treballador afectat opte per això.

D’altra banda, s’establix un descans de 10 minuts cada 2 hores per als Reguladors de Lloc de Comandament en aquelles situacions denominades “degradades” en les que no càpia realitzar pauses per a previndre fatiga física, visual i mental, i que la duració mínima de la jornada diària s’establisca en 6 hores, incloent els temps de presa i deixe corresponents. En el cas que fora menor, es computaran dites 6 hores com a jornada d’eixe dia.

Entre altres qüestions plantejades, s’estipula un límit màxim de 8 dies continuats de treball en cicles diürns i 4 dies de treball nocturns consecutius, excepte en el cas dels maquinistes de tracció dièsel, en els que no es podran superar els 5 dies consecutius de treball més la Brigada d’Atenció Permanent. Ambdós límits podran superar-se fins als 10 dies sempre que siga per voluntat del treballador o transitòriament en supòsits de servicis especials (Fogueres, Falles, Sant Joan…) programats fins que s’establisca una nova regulació sobre els mateixos.

Quan per algun motiu haja de superar-se la jornada ordinària diària, a partir de l’1 de gener de 2018 no es podran realitzar més de 10 hores, incloent les hores extres, enfront de les 12 hores actuals. Este límit es fixarà en 9 hores i 30 minuts a partir de l’1 de gener de 2019.

Notícies relacionades

21 - 06 - 2024

FGV reunix el Comité de Participació de Clients de Metrovalencia per a analitzar el servici i presentar noves actuacions i iniciatives

El director gerent, Alfonso Novo, ha assistit a la trobada en el qual participen entitats i usuaris habituals En la...
24 - 05 - 2024

Els usuaris del tramvia de València valoren amb un notable, 8,02 punts sobre 10, el servici que presta este mitjà de transport

La puntuació positiva, sumant “Molt bé”, “Bastant bé” i Bé”, aconseguix el 92% La Línia 10 obté 8,78 punts, les...
28 - 04 - 2024

Metrovalencia va atendre l’any passat més de 128.000 usuaris a través del telèfon gratuït i els intèrfons d’estacions i parades

Els viatgers poden sol·licitar informació i buidar dubtes en el 900 46 10 46 o en els 350 dispositius instal·lats...