Les nostres tarifes temporals

Reducció parcial temporal del 50% en l’import dels títols de transport SUMA 10, SUMA Mensual, SUMA Mensual Jove, títols TuiN i abonaments temporals de Metrovalencia fins al 31 de juliol de 2024.

 • El descompte s’aplica en el moment de la compra o recàrrega habitual.
 • El descompte de l’abonament Mobilitat Anual de Metrovalencia s’aplica en els Espais de Xàtiva, Colón, Benimaclet o Alacant.
 • Per a realitzar una càrrega o recàrrega hauran d’esgotar-se els saldos de tarifa anterior, excepte en el títol TuiN.
 • Una vegada finalitzat el període d’ampliació del descompte, els títols adquirits des de l’1 de setembre de 2022 fins al 31 de juliol de 2024 es podran continuar utilitzant fins al 31 d’agost de 2024, i es podran canviar des de l’1 de setembre fins al 31 de desembre de 2024.

Títols integrats per a viatjar en els operadors de transport de Metrovalencia, EMT, MetroBus i Renfe Rodalia amb la reducció parcial temporal del 50% en els títols als quals s’aplica.

Títols integrats per a viatjar en els operadors de transport de Metrovalencia, EMT, MetroBus i Renfe Rodalia amb la reducció parcial temporal del 50% en els títols als quals s’aplica

Àmbit zonal

A, B, C o D

AB, BC o CD

ABC o BCD

ABCD

SUMA 10 (1)

8,00 € –> 4,00 € 12,00 € –> 6,00 € 20,00 € –> 10,00 € 32,00 € –> 16,00 €

B+

AB+ o BC+

ABC+ o BCD+

ABCD+

SUMA 10 (1)

16,00 € –> 8,00 € 20,00 € –> 10,00 28,00 € –> 14,00 € 40,00 € –> 20,00 €

A, B+, C o D

AB+, BC+ o CD

ABC+ o BCD+

ABCD+

SUMA Mensual 3500 € –> 17,50 € 53,00 € –> 26,50  € 88,00 € –> 44,00 € 131,00 € –> 65,50 €
SUMA Mensual Jove (2) 29,75 € –> 14,90 € 45,05 € –> 22,50 € 74,80 € –> 37,40 € 111,35 € –> 55,65 €

AB

AB+

>

SUMA T1 (3

4,00 €

SUMA T1+ (4)

 8,00 €

SUMA T2 (3)

6,70 €

SUMA T2+ (4)

10,00 €

SUMA T3 (3)

9,70 €

SUMA T3+ (4)

 12,00 €

 

(1) SUMA 10: 10 viatges per les zones de validesa, inclòs un transbord. Recarregable de 10 en 10 fins a un màxim de 19 viatges. Pot utilitzar-se per a realitzar fins a 15 viatges simultanis per persones que viatgen juntes.

(2) SUMA Mensual Jove: Títol amb descompte del 15% sobre el SUMA Mensual per a posseïdors del Carnet Jove. Accés a la pàgina del IVAJ amb informació del carnet Jove.

(3) SUMA T: Viatges il·limitats per a una persona durant 24, 48 o 72 hores respectivament des de la primera validació per a la combinació zonal AB.

(4) SUMA T+: Viatges il·limitats per a una persona durant 24, 48 o 72 hores respectivament des de la primera validació per a la combinació zonal AB+.

Si desitges conéixer quina és la seua zona tarifària, consulta nostre PLÀNOL ZONAL

Notas:

 • El preu del títol no inclou el del suport  (Tarjeta SUMA).
 • En la xarxa de Metrovalencia (línies de metro i tramvia) els menors de 10 anys poden viatjar gratuïtament, acompanyats per cada persona major d’edat, sempre que no se supere el nombre de dos menors per cada títol de transport vàlid.
 • Les persones amb gran discapacitat (igual o superior al 64% que requerisen de l´atenció d´algú per al seu desplaçament) poden anar acompanyades d´una persona amb el seu mateix títol de transport, sempre que puguen acreditar la seua discapacitat.
 • El temps màxim de viatge entre les línies de metro i de tramvia és de 90 minuts per als viatges per combinacions zonals conformades per 1 zona i 150 minuts per a viatges per la resta de combinacions zonals, comptats des de la validació del títol.

 

Targeta SUMA
 • És el suport habitual en què es grava un títol de transport.
 • Pot ser de cartó o plàstic (PVC).
 • És reutilitzable per a recarregar el mateix títol o carregar un altre distint quan s’haja esgotat l’anterior.
 • El seu preu és el següent:
  • Personalitzada (de integració): 4,00 €
  • Anònima (de plástic): 2,00 €
  • Anònima (de cartó): 1,00 €

 

Titols Propis de Metrovalencia

Títols vàlids per a viatjar exclusivament en la xarxa de metro i tramvia amb la reducció parcial temporal del 50% en els títols als quals s’aplica

Tarifes i àmbit zonal dels títols propis de Metrovalencia

Àmbit zonal

A, B
B+
AB AB+
Senzill * 1,50 €  3,50 € 2,80 € 4,80 €
Gent Major mensual **  —  — 9,70 €
Mobilitat Mensual **  —  — 9,70 €
Mobilitat Anual **  — 87,30 €

* Títol Senzill: Pot ser usat en qualsevol moment, bé de manera individual o bé de manera col·lectiva, amb el límit del nombre de títols carregats en el suport.

** Esta targeta has de registrar-la prèviament en la nostra web i arreplegar-la en els Espais de Xàtiva, Colón, Benimaclet o Alacant.

*** El descompte de l’Abonament Mobilitat corresponent al període de tarifa reduïda que coincidisca amb la seua vigència anual es realitza en els Espais de Xàtiva, Colón, Benimaclet o Alacant.

 

Titols TuiN

Títol de transport per a viatjar per tota la xarxa de Metrovalencia (metro i tramvia). Es valida d’entrada i eixida (amb tramvia només d’entrada). Per a 1 o fins a 60 persones, si viatgen juntes. L’import mínim a abonar per una càrrega o recàrrega és de 5 euros.

 

La tarifa reduïda del títol TuiN i TuiN Jove s’aplica en el moment de la compra o recàrrega sobre el saldo carregat, existint una diferència del 50% respecte a la tarifa anterior per a idèntic import abonat, per la qual cosa el consum de saldo no varia respecte a la tarifa prèvia.

A, B

B+

AB

AB+

Saldo consumit per viatge  0,80 € 1,60 €  1,20 €  2,00 €
Llindar de gratuïtat (*) 35,00 € 35,00 € 53,00 €
53,00 €

 (*) Llindar de consum la superació del qual durant el mes natural faculta al seu titular a viatjar gratuïtament fins a l’inici del mes natural següent pel nombre de zones el llindar de consum del qual s’ha superat. Per a poder beneficiar-se del llindar de gratüidad és necessari utilitzar el títol TuiN en un suport personalitzat.

Tuin JOVE

Títol amb un 15% de descompte sobre el TuiN, que s’aplica en el moment de la compra. Per a menors de 31 anys.

Les targetes TuiN i TuiN Jove han de registrar-se prèviament en la nostra web i arreplegar-la en els Espais de Xàtiva, Colón, Benimaclet o Alacant.

 

 

Targeta Mobilis
 • És el suport habitual en què es grava un títol de transport.
 • Pot ser de cartó o plàstic (PVC).
 • És reutilitzable per a recarregar el mateix títol o carregar un altre distint quan s’haja esgotat l’anterior.
 • El seu preu és el següent:
  • Personalitzada (Metrovalencia): 4,00 €
  • Anònima (de plástic): 2,00 €
  • Anònima (de cartó): 1,00 €
  • Personalitzada exclusiva para Pensionista / Major de 65 anys: 2 €
  • Reactivació *: 2 €

* La reactivació se sol·licita en els suports personalitzats específics: Suports per a aplicar reduccions per família nombrosa / monoparental o per família acollidora.

 

Si viatja sense títol de transport va.lid, haura d’abonar 100€ pel títol de regularització, a més de la compra del bitllet corresponent. Accés des d’aquest enllaç a la pàgina de normes de viatge en la qual hi ha una nota aclaridora a peu de pàgina en relació a Què és un títol de transport vàlid? 

Reduccions de títols de transport de Metrovalencia

Les reduccions parcials temporals del 50% dels títols esmentats en la següent taula que no s’apliquen en la venda automàtica es realitzaran en els Espais de Xàtiva, Colón, Benimaclet o Alacant

Reduccions de títols de transport de Metrovalencia

Categoria Tipus Reducció Títols reduïts TSC personalitzada Documentació exigida
Família Nombrosa General 20% Tots Família Nombrosa
 • Carné de membre de família nombrosa
 • Fotocòpia DNI o document oficial
 • Foto carnet
Família Nombrosa Especial 50% Tots Família Nombrosa
 • Carné de membre de família nombrosa
 • Fotocòpia DNI o document oficial
 • Foto carnet
Família Monoparental General 20% Tots Família Monoparental
 • Carnet de membre de família monoparental
 • Fotocòpia DNI o document oficial
 • Foto carnet
Família Monoparental Especial 50% Tots Família Monoparental
 • Carnet de membre de família monoparental
 • Fotocòpia DNI o document oficial
 • Foto carnet
Família Acollidora Totes  10%  TuiN Família Acollidora
 • Carnet de membre de família educadora
 • Fotocòpia DNI o document oficial
 • Foto carnet
Pensionistas i jubilats + 65 anys i pensionistes  50% (*) Senzill Gent Major i Pensionista
 • Document acreditatiu de la seua condició
 • Fotocòpia DNI o document oficial
 • Foto carnet

(*) Tenen dret a una reducció del 50% en el preu del Títol Senzill, amb el mínim cost del Senzill d’1 zona.

Tarifes aplicables en la xarxa de Metrovalencia a partir del 31 de gener de 2022 que inclouen la reducció temporal dels títols multiviaje i temporals fins al 31 de juliol de 2024.

Accés a les tarifes en PDF, (sense la reducció temporal del 50%).

 

Valencia Tourist Card

Targeta turística que inclou un títol de transport T+ i a més ofereix els avantatges d’entrar gratis als museus i monuments municipals i obtenir preus especials en botigues, restaurants, oci i serveis turísiticos de la ciutat de València. Accés a la web de Visit València.