Data
19 de December de 2017

FGV adquirix desviacions i material ferroviari per a les obres de conservació de via de Metrovalencia

La inversió a realitzar és de 975.118 euros, IVA inclòs, i la vigència del contracte és de tres anys
 
El material a subministrar seran agulles, contracarrils, juntes encolades, corrons de resbaladera i aparells ferroviaris i tramviaris

Ferrocarrils de la Generalitat Valenciana (FGV) ha adjudicat el subministrament de desviacions i material ferroviari i tramviari per a les obres de conservació de via de Metrovalencia per valor de 975.118 euros, IVA inclòs, en un contracte que tindrà una vigència de tres anys. Entre el material a subministrar es troben agulles de desviacions ferroviàries i tramviaris, contracarrils, juntes encolades, corrons de resbaladera i aparells ferroviaris i tramviaris.
 
Estos reposats són necessaris per a mantindre la via i les desviacions ferroviàries dins d’uns índexs de qualitat i de seguretat òptims segons l’estàndard fixat per l’empresa pública per a oferir el seu servici.
 
El Pla de Manteniment de Via de FGV determina les freqüències en les inspeccions que es realitzen a la via i als aparells de via i, en particular, a les desviacions, obtenint uns índexs de qualitat i unes qualificacions en funció del seu estat que determinen la planificació de les accions de conservació i manteniment del sistema.
 
Per a l’execució de les labors de manteniment pels equips propis de FGV o per mitjà de contractes de reforç és necessari comptar amb una font de subministrament estable i fiable, ja que els reposats necessaris solen intervindre activament en la fiabilitat i en la seguretat de les circulacions i estan sotmesos a fatiga i desgast, necessitant de la seua substitució en quant es detecte qualsevol defecte.
 
Tradicionalment, en FGV s’han realitzat contractes de subministraments puntuals de les peces i aparells necessaris segons es detectaven les dites necessitats. No obstant això, per mitjà del nou sistema de control i auscultacions geomètriques, el servici de manteniment de via és capaç de detectar i planificar estes necessàries substitucions amb antelació.

Per tot això, amb l’objectiu de dotar d’un sistema àgil per a efectuar les labors de conservació, s’ha apostat ara per proposar un contracte de subministrament plurianual, en este cas de tres anys, de manera que el servici de manteniment puga planificar la substitució d’elements sense la incertesa que es puga derivar dels preceptius terminis de licitació i adjudicació que en cada moment siguen necessaris si es plantejara la compra de subministraments per separat segons necessitats puntuals.
 
A més, amb esta nova fórmula s’espera obtindre un important benefici econòmic per a l’empresa, al plantejar un contracte de major volum i estabilitat temporal que permeta als fabricants de desviacions planificar les seues produccions i aplicar d’esta manera economies d’escala que abaratisquen el producte.

Notícies relacionades

17 - 02 - 2024

El 72,1% dels usuaris de Metrovalencia realitza els seus desplaçaments per motius de treball o estudis

Els moviments per raons laborals aglutinen el 41% i els acadèmics el 31,1% El 47,3% de passatgers i passatgeres residix...
12 - 02 - 2024

El pla d’expansió de la xarxa de Metrovalencia preveu prolongar la Línia 10, desenvolupar les futures Línies 11 i 12 i construir tres grans intercanviadors

La consellera Pradas, acompanyada per l'alcaldessa Catalá, ha presentat el projecte d'ampliació nord-sud el primer pas del qual són les...
03 - 02 - 2024

Els usuaris de Metrovalencia valoren amb un notable, 8,16 punts sobre 10, els servicis que presta FGV a la província

La valoració positiva és del 92,2%, en sumar el 23,4% que ho qualifiquen com a “Bé”, el 49,3% com “Bastant...