Abonament Temporal Jove gratuït, condicions

Demanar cita prèvia obligatòriament: Per a obtenir el teu Abonament Temporal Jove gratuït és obligatori demanar cita prèvia, fins i tot en cas de pèrdua o deterioració.

Donar-se d’alta en la web: Per a demanar cita prèvia cal donar-se d’alta en la web accedint a la teua «Zona personal».

És un títol de transport personalitzat: Per a arreplegar el teu Abonament Temporal Jove gratuït és necessària la presentació del document original de la persona que l’ha sol·licitat (DNI, NIE, Passaport o SIP en el cas de menors de 14 anys que no disposen de DNI) i el resguard de la teua cita prèvia (imprès o digital). Per a la recollida de l’Abonament amb número de SIP cal presentar, a més, el Llibre de Família.

Característiques del “Abonament Temporal Jove gratuït”

 • És un títol unipersonal denominat “Abonament Temporal Jove gratuït” vàlid per a viatjar per les zones de Metrovalencia, MetroBus i EMT sense límit de viatges, per a menors de 31 anys, fins al 3o de juny de 2024.
 • L’ampliació de la gratuïtat fins al 30 de juny de 2024 s’actualitza realitzant una recàrrega en les màquines automàtiques de venda de títols.
 • L’abonament es carrega en una targeta anònima de cartó però és personal i intransferible atès que ha d’anar associada a un document d’identitat, DNI, NIE o passaport.
 • És gratuït, tant l’abonament com el suport de cartó.
 • Per a la seua obtenció fa falta posseir un document d’identitat en vigor.
 • En sol·licitar la cita prèvia, s’haurà de triar el lloc de recollida de l’abonament.
 • Es permet arreplegar la targeta d’una altra persona sol·licitant utilitzant qualsevol d’aquestes dues modalitats:
  • O presentant el resguard de la cita prèvia, (digital o imprès) i el document original de la persona beneficiària de l’Abonament Temporal Jove gratuït.
  • O presentant el resguard de la cita prèvia (digital o imprès), una autorització signada per la persona beneficiària de l’Abonament Temporal Jove gratuït al costat d’una fotocòpia del seu DNI, NIE o passaport, i el document identificador original de la persona que està autoritzada a arreplegar l’Abonament Temporal Jove gratuït.

Per a demanar cita prèvia cal donar-se d’alta en la web amb un document identificatiu obligatori

 • Et dónes d’alta des de la teua zona personal de la web (botó superior dret amb fons negre) amb un email i una contrasenya i introdueix en el formulari de dades personals un número de DNI o document identificatiu, grava les dades,
 • En el cas dels pares o tutors, podran sol·licitar una única cita amb el número de document identificatiu del progenitor per a obtenir els abonaments temporals de diversos dels seus fills sempre que, en anar al centre a arreplegar-los, a més del document original del progenitor que ha realitzat el registre en la web, presenten el Llibre de Família i els DNI de cadascun dels menors. En cas de no disposar de DNI, aquest document es podrà substituir pel SIP.

i a continuació acudeix a la pàgina de sol·licitud de cita https://www.metrovalencia.es/ca/cita-previa prèvia  on es mostrarà el formulari de sol·licitud de cita prèvia.

 • Selecciona el centre o estació de recollida, el dia i l’hora de la teua cita previa. Per a la recollida del teu Abonament Temporal Jove gratuït has d’acudir amb el document identificatiu i el resguard de la teua cita (imprès o digital).
 • Es permet arreplegar la targeta d’una altra persona sol·licitant utilitzant qualsevol d’aquestes dues modalitats:
  • O presentant el resguard de la cita prèvia, (digital o imprès) i el document original de la persona beneficiària de l’Abonament Temporal Jove gratuït.
  • O presentant el resguard de la cita prèvia (digital o imprès), una autorització signada per la persona beneficiària de l’Abonament Temporal Jove gratuït al costat d’una fotocòpia del seu DNI, NIE o passaport, i el document identificador original de la persona que està autoritzada a arreplegar l’Abonament Temporal Jove gratuït.

Condicions aplicables a l’Abonament Temporal Jove gratuït

 • Per a viatjar en la xarxa de Metrovalencia, MetroBus i EMT és necessari validar-la abans d’accedir al tren o tramvia i autobús.
 • A requeriment del personal d’FGV, la persona titular haurà de mostrar el corresponent document d’identitat, DNI, NIE o passaport.
 • La manipulació fraudulenta o l’ús indegut de l’abonament, així com el seu ús per una persona diferent del seu titular, seran sancionats d’acord amb la normativa vigent.
 • En cas de pèrdua, robatori o mal funcionament de l’abonament no imputable a la persona titular (trencament, deterioració, etc.), podrà sol·licitar un nou abonament tornant a sol·licitar cita prèvia en la pàgina web.

 

Protecció de Dades Personals

Les seues dades personals són tractats per l’AUTORITAT DE TRANSPORT METROPOLITÀ DE VALÈNCIA, ATMV, en qualitat de Responsable i incorporats a l’Activitat de Tractament “GESTIÓ DE TARGETES PERSONALITZADES” i “COORDINACIÓ DE L’ACTIVITAT DELS OPERADORS DE TRANSPORT PÚBLIC DE VIATGERS COMPETÈNCIA DE L’ATMV” amb la finalitat de gestió i seguiment de l’expedició i ús de les de targetes personalitzades en l’Espai del Client, tant d’ATMV com aquelles integrades amb altres operadors: altes, duplicats, restauració, renovació, reactivació, bloqueig, destrucció, etc. i Gestió de tràmits en matèria de transports; Mandats; Comunicacions i autoritzacions d’ofici o sol·licitud dels operadors de transport, l’activitat del qual siga objecte de coordinació per part de l’ATMV, respectivament. Base de licitud del tractament articles 6.1.a, 6.1.b i 6.1.c del Reglament General de Protecció de Dades. Les dades es conservaran durant el temps necessari per a complir amb la finalitat per a la qual es van recaptar i per a determinar les possibles responsabilitats que es pogueren derivar.

Les seues dades podran ser cedits en els supòsits segons la Llei així com quan la comunicació siga necessària per a la gestió del tràmit corresponent en compliment per l’ATMV d’una missió en interès públic o en l’exercici de poders públics. No estan previstes les transferències internacionals de dades.

Pot exercitar els drets d’accés, rectificació, supressió, limitació, portabilitat i oposició presentant sol·licitud per davant l’ATMV. Haurà d’especificar quin d’aquests drets sol·licita siga satisfet i, si no autoritza l’obtenció de dades d’identitat del sol·licitant o, en el seu cas, del representant legal, haurà d’aportar la corresponent documentació acreditativa de la identitat i representació.

També podrà exercitar els seus drets de manera telemàtica a través del següent enllaç: https://atmv.gva.es

Així mateix, en cas de considerar vulnerat el seu dret a la protecció de dades personals podrà interposar una reclamació davant el Delegat de Protecció de Dades de la Generalitat Valenciana (dpd@gva.es) o davant l’Agència Espanyola de Protecció de Dades (www.aepd.es).

Més informació respecte al tractament de dades personals en l’ATMV en l’apartat Transparència, Informació sobre Protecció de Dades d’https://atmv.gva.es/

 

Centres habilitats per a l’emissió i recollida de l’Abonament Temporal Jove gratuït, sempre amb cita prèvia

 

Centres habilitats per a l’emissió i recollida de l’Abonament Temporal Jove gratuït, sempre amb cita prèvia
Estació Obert
Colón Laborables
Punt del Client d’Empalme Laborables, dissabtes i festius
Espai del Client Alacant Laborables, dissabtes i festius
Xàtiva Laborables, dissabtes i festius
Centre d’Atenció al Client de Benimaclet Laborables
Punt del Client d’Àngel Guimerà * Laborables
Punt del Client de Mislata * Laborables

 

* S’exceptuen els següents períodes, on els Punts del Client assenyalats romandran tancats:

 • Del 26 de desembre de 2023 al 7 de gener de 2024
 • Del 28 de març al 8 d’abril
 • Del 24 de juny fins al 15 de setembre