Data
03 de August de 2017

FGV controlarà la qualitat de la via de la xarxa de Metrovalencia amb dades topogràfiques “on line”

El control, supervisió i seguiment de l’evolució dels paràmetres geomètrics és clau per a mantenir la seguretat operativa en la circulació

L’empresa licita un contracte de dos anys, per valor inicial de més de 700.000 euros, IVA inclòs, amb opció a dues pròrrogues anuals

L’adquisició de material ferroviari per a les obres de conservació de la xarxa a València es licita per 1.209.401 euros, IVA inclòs

Ferrocarrils de la Generalitat Valenciana (FGV) ha iniciat el procés de licitació d’un contracte de servicis de consultoria per a estudiar les condicions de qualitat de la via en la xarxa de Metrovalencia, a fi de tindre una anàlisi complet, el control i el seguiment de l’evolució dels paràmetres geomètrics de la via, claus en el manteniment de la seguretat operativa en la circulació.

A més, també es contempla la implantació i manteniment d’un sistema de georreferencia per a la representació i el control dels dits paràmetres geomètrics i de l’esmentada qualitat de les vies i de les instal•lacions. D’aquesta manera, el treball a realitzar permetrà als responsables de manteniment de FGV disposar de dades fiables “on line”, incloent-hi ferramentes d’anàlisi de dades i planificació dels manteniments a curt, mitjà i llarg termini.

L’import de licitació, segons publica hui el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana (DOGV), ascendeix a 748.748 euros, IVA inclòs, amb una duració de dos anys i opció a dues pròrrogues anuals per valor de 374.374 euros cada exercici.

Aquest contracte complementa i amplia un anterior, atés que es procedirà a analitzar les característiques topogràfiques de la xarxa ferroviària pertanyent a FGV a València en el seu conjunt, i no sols la d’una zona concreta, com es feia anteriorment, abans de realitzar una obra.

L’objectiu d’aquesta actuació és disposar d’un sistema que facilite l’obtenció de les dades i plans topogràfics complets i actualitzats de les instal•lacions de via de FGV en Metrovalencia, per a tindre un millor control sobre l’evolució geomètrica dels perímetres d’aquesta.

Açò suposa una ferramenta clau parar el compliment dels plans de manteniment i la planificació d’inversions, així com la capacitat de detallar de forma exacta l’abast de projectes i obres.

Al mateix temps, s’establirà un arxiu històric per mitjà de l’obtenció i registre de la geometria de via, la seua evolució i la seua correcció. Aquest serà fonamental per a garantir millors condicions de seguretat, tenint en tot moment les dades necessàries per a realitzar anàlisis tècnics enfront de possibles incidents.

La contractació dels servicis de consultoria topogràfica comprén principalment la presa de dades periòdiques en tota la xarxa de FGV per mitjà d’un carro auscultador; càlcul de traços òptims, així com determinació dels valors de seguretat i confort acceptables per als trams de via analitzats; i l’auscultació geomètrica dels aparells de via.

També es realitzarà el mesurament i seguiment de desgastos en el perfil dels carrils; l’elaboració d’informes tècnics de suport quant a definició i adaptació de normativa interna relativa a la geometria de via; i la implantació i manteniment d’un sistema georeferenciat per a la representació dels paràmetres obtinguts.

Subministrament per al manteniment de la xarxa

El DOGV ha publicat també hui el procés de licitació per a l’adquisició de subministrament de desviacions i material ferroviari per a les obres de conservació de la seua xarxa en Metrovalencia. El pressupost inicial de licitació del contracte és d’1.209.401 euros, IVA inclòs, amb un termini de duració de tres anys.

Entre els materials s’inclouen agulles de desviacions ferroviàries i tramviaris; contracarrils; juntes encolades; corrons de resbaladera; i aparells ferroviaris i tramviaris. Aquest subministrament suposa una font fiable i estable per a l’obtenció de reposats necessaris per a mantenir la via dins d’uns índexs de qualitat i de seguretat òptims, segons l’estàndard de FGV.

Notícies relacionades

26 - 04 - 2024

Una delegació de la Comissió Europea i el Ministeri d’Hisenda visiten la Línia 10 de Metrovalencia

La posada en servici de la línia en 2022 va comptar amb finançament de la Unió Europea a través del...
21 - 04 - 2024

Els Espais i el Centre d’Atenció al Client de Metrovalencia van atendre més de 285.000 visites en 2023

L'oficina de Xàtiva va acumular 118.074 consultes personalitzades l'any passat, el 40,7% del total Setembre, octubre i març van ser...
19 - 03 - 2024

Metrovalencia evita 1,1 milions de desplaçaments de vehicles privats en els principals cinc dies de Falles

El servici d'FGV del dia 15 a la matinada del 20 eludix l'emissió de 1.568 tones de CO₂ a l'atmosfera...