Data
14 de June de 2017

FGV licita la redacció de projectes de renovació de via i condicionament d’infraestructura del TRAM´d’Alacant entre Teulada i Dénia

L’actuació forma part dels treballs de modernització que s’estan executant en la Línia 9 per a equiparar-la amb la resta de la xarxa
 
El pressupost inicial és de 423.500 euros, IVA inclòs, i inclou els projectes constructiva Teulada-Gata i Gata-Dénia

Ferrocarrils de la Generalitat Valenciana (FGV) ha iniciat el procés de licitació de la redacció dels projectes de renovació de via i condicionament de la infraestructura de la Línia 9 del Tram d´Alacant (Benidorm-Dénia) dels trams Teulada-Gata de Gorgos i Gata de Gorgos-Dénia. L’import de licitació ascendix a 423.500 euros, IVA inclòs, amb un termini d’execució de 10 mesos.
 
Esta actuació forma part dels treballs que la Conselleria d´Habitatge, Obres Públiques i Vertebració del Territori que dirigix la consellera María José Salvador està executant per a modernitzar la Línia 9 del TRAM´d’Alacant que unix Benidorm i Dénia i equiparar en condicions de qualitat i seguretat amb la resta de la xarxa de FGV a Alacant.
 
Amb la redacció d’estos projectes, el pla d’inversions previst en la Línia 9 seguix els terminis anunciats per part de la Generalitat en el seu impuls per oferir als ciutadans un transport públic sostenible i eficient, per la qual cosa FGV continua amb el procés de canvi de via, adequació de ponts i talussos, adquisició de nou material mòbil i la millora de les instal·lacions de seguretat, comunicacions i energia.
 
Contingut dels projectes
 
El treball a realitzar ha d’afrontar la consolidació de la infraestructura existent (adequació de la plataforma, l’estabilització dels talussos de desmunte i millora de les condicions de desaigüe de les obres de drenatge); la geometrización de la via (amb la introducció de corbes d’acord en planta i en alçat inexistents en l’actualitat) i l’adaptació de la rasant actual a les necessitats derivades de la nova superestructura de via; la renovació de la superestructura de via en via general i estacions; implantació de les canalitzacions o línies aèries necessàries per a instal·lacions de seguretat, comunicacions i energia; i obres diverses obres complementàries (tancament de la línia i actuacions en els passos a nivell, rehabilitació d’edificis i annexos d’estacions).
 
A més, cal preveure actuacions en estructures (rehabilitació i ampliació de ponts i viaductes, execució de murs de contenció i  de protecció i informe d’estat de ponts i túnels); estudi de gàlibs del nou material mòbil; adequació d’infraestructura per a la possible electrificació futura; reposició dels servicis afectats; i implantació de les mesures correctores de l’impacte ambiental).
 

Notícies relacionades

26 - 04 - 2024

Una delegació de la Comissió Europea i el Ministeri d’Hisenda visiten la Línia 10 de Metrovalencia

La posada en servici de la línia en 2022 va comptar amb finançament de la Unió Europea a través del...
21 - 04 - 2024

Els Espais i el Centre d’Atenció al Client de Metrovalencia van atendre més de 285.000 visites en 2023

L'oficina de Xàtiva va acumular 118.074 consultes personalitzades l'any passat, el 40,7% del total Setembre, octubre i març van ser...
19 - 03 - 2024

Metrovalencia evita 1,1 milions de desplaçaments de vehicles privats en els principals cinc dies de Falles

El servici d'FGV del dia 15 a la matinada del 20 eludix l'emissió de 1.568 tones de CO₂ a l'atmosfera...