Targetes personalitzades – Condicions d’ús

1 . Característiques de la targeta personalitzada de Metrovalencia

 • La targeta personalitzada de Metrovalencia té per objecte la identificació de les persones que subscriuen qualsevol tipus de títol de transport o de bonificació sobre aquests títols per a les línies de València (metro o tramvia). És personal i intransferible.
 • Per si mateixa, esta targeta no és un títol de transport vàlid i, per tant, no dóna dret a viatjar.
 • Aquesta targeta és indispensable per a l’adquisició dels títols de transport i la bonificació (família nombrosa, monoparental, etc.) que en cada cas corresponga, segons les condicions del propi títol de transport de que es tracte.
 • Per a viatjar en la xarxa del metro i tramvia de València és necessari carregar la targeta personalitzada amb un títol de transport vàlid i validar-lo abans d’accedir al tren o tramvia. El títol TuiN es valida també d’eixida (excepte en el tramvia).
 • La presentació de qualsevol targeta personalitzada sense el corresponent títol de transport vàlid carregat tindrà la mateixa consideració que una persona que viatja sense títol de transport.
 • És necessari, per a l’adquisició d’un títol de transport, que la targeta personalitzada es trobe en vigor. La vigència de la targeta la determinarà la caducitat de l’últim títol de transport adquirit.
 • La presentació d’una targeta personalitzada caducada també tindrà la consideració de persona que viatja sense títol de transport, excepte si es donen les circumstàncies descrites en el punt anterior.
 • La targeta personalitzada haurà de ser mostrada per la persona portadora a requeriment del personal de Ferrocarrils de la Generalitat Valenciana.

2 . Títols de transport que es poden adquirir am la targeta personalitzada

TuiN, Gent Major, Mobilitat Mensual i Mobilitat Anual o aquells altres que si escau establisca o determine FGV. També és possible carregar en la targeta personalitzada els títols multiviatge que en el moment de la càrrega es troben disponibles.

Característiques deis títols de transport i condicions d’utilització

 • Els títols de transport carregats en la targeta personalitzada són personals i intransferibles.
 • La validesa dels títols, amb independència de les seues distintas vigències temporals segons el seu tipus, la determina la data de caducitat, enregistrada en el xip de la Targeta.

Àmbit geogràfic i temporal d’utilització

 • Els títols permeten la realització de viatges que comprenguen les distintes combinacions zonals per a les quals s’hagen adquirit i durant el temps que, així mateix, determine la seua validesa, en les línies del metro i del tramvia de València.

3 . Condicions aplicables a les targetes personalitzades

La manipulació fraudulenta o l’ús indegut de la targeta personalitzada, així com el seu ús per persona diferent del seu / de la seua titular, seran regularitzats d’acord amb la normativa vigent.

En cas de pèrdua, robatori o mal funcionament de la targeta personalitzada imputable a la persona titular (trencament, deteriorament, etc.), podrà sol-licitar un duplicat en els Centres d’Atenció al Clien, Espais del Client o Punts del Client, abonant l’import corresponent.

FGV l’informa que és responsable del tractament de les dades facilitades amb les finalitats indicades, en concret l’expedició de la Targeta Personalitzada de Metrovalencia. La legitimació del tractament està basada en Llei 6/2011, d’1 d’abril, de Mobilitat de la Comunitat Valenciana i les competències legals atribuïdes a FGV. Pot consultar la informació addicional i detallada sobre Protecció de Dades en la nostra pàgina web o bé sol·licitant-la per correu electrònic en: protecciodedades@fgv.es

Drets: Podrà accedir, rectificar i suprimir les dades facilitades, així com exercir altres drets, tal com s’explica en la informació addicional que podrà vore al Web d’FGV o bé enviant una sol·licitud per escrit, acompanyada d’una fotocòpia del seu DNI, a la següent adreça: FERROCARRILS DE LA GENERALITAT VALENCIANA – LOPD RECLAMACIONS Partida Xirivelleta, S/N – 46014 València.

Descarregar condicions en PDF