Data
05 de January de 2019

El 53% dels usuaris accedix al TRAM d’Alacant en un ràdio de 500 metres i el 80% en un quilòmetre

Els clients empren 8,8 minuts de mitja a desplaçar-se des del seu punt d’origen fins a FGV i 8,9 minuts des de les instal·lacions fins al seu destí
 
El 93,1% dels viatgers acudix a les estacions a peu i el 94,5% arriba també caminant al seu destí

El 53,1% dels usuaris del TRAM d’Alacant accedix a la xarxa de tren i tramvia en un ràdio de 500 metres, percentatge que s’amplia fins al 80,8% si la distància s’engrandix a un quilòmetre, segons les dades arreplegats en l’últim Índex de Satisfacció al Client (ISC) 2018.
 
El percentatge, lògicament, s’incrementa segons augmenta la distància entre el punt d’origen del viatger i les estacions i parades del TRAM d’Alacant. D’esta manera, el 3,2% es desplaça fins a 100 metres per a moure’s després amb FGV; l’11% fins a 200 metres; el 18,8% fins a 300 metres; el 22,8% fins a 400 metres; el 53,1% fins a 500 metres; el 56,3% fins a 600 metres; el 80,8% fins a 1 km; el 89% fins a 1,5 km; el 94,8% fins a 3 km i el cent per cent més de 3 km.
 
La mitjana de temps empleat entre l’origen del viatge fins a les estacions i parades del TRAM d’Alacant s’estipula en 8,8 minuts i, des de les instal·lacions de FGV fins al punt de destí, en 8,9 minuts.
 
El dit accés a les estacions i parades se sol realitzar, en el 93,1% dels casos, a peu, la qual cosa significa una mitjana de 6,9 minuts; amb cotxe o moto el 4,2%, amb 15,6 minuts de temps mitjà; amb autobús el 4,7%, amb 22,5 minuts de desplaçament; en Rodalies de Renfe el 0,5%, amb 73,7 minuts de mitja; amb bici l’1%, amb 7,3 minuts i, en altres mitjans com a tren, taxi, etcètera, el 1,1% per cent, amb 16 minuts de mitja.
 
Els temps empleats a l’eixir del TRAM d’Alacant i acudir al punt de destí es concreten en el 94,5% que prosseguix el seu viatge a peu, la qual cosa li suposa l’usuari recórrer caminant 7,1 minuts de mitja; el 3% amb cotxe o moto, amb 14,2 minuts de desplaçament; el 4,2% per cent amb autobús, amb 19,8 minuts; el 0,9% en Rodalies de Renfe, amb 103,8 minuts de temps mitjà; l’1% amb bici, amb una mitjana de 7,1 minuts i el 0,8% en altres mitjans com a tren, taxi, etcètera, amb 9,5 minuts de mitja.
 
Valoració del servici

 
Els clients han atorgat una valoració de 8,23 punts sobre 10 al servici global de transport que presta Ferrocarrils de la Generalitat Valenciana (FGV) en la xarxa del TRAM d’Alacant, d’acord amb els resultats de l’Índex de Satisfacció al Client (ISC) 2018.
 
D’entre els 19 factors valorats pels viatgers en l’enquesta de l’ISC, relacionats amb el servici que presta FGV a Alacant i la seua àrea metropolitana, nou sobrepassen els 7 punts de qualificació i deu sobrepassen els 8 punts.
 
Els aspectes del servici que han rebut millor valoració per part dels clients són seguretat en el trajecte (8,83); accessibilitat al tren (8,81); senyalització (8,73); facilitat i rapidesa a l’hora d’adquirir el títol de transport en l’estació (8,60) i l’amabilitat/atenció d’empleats (8,52).
 
Entre els factors menys valorats destaquen la massificació (7,27); la freqüència de pas (7,36); seguretat i presència de guardes de seguretat (7,48); rapidesa (7,80); i el preu (7,83). A destacar que el preu, històricament la principal queixa dels usuaris, passa al quint lloc. De totes maneres, a pesar de ser les variables que indiquen menor acceptació, totes elles registren valors superiors als set punts; és a dir un notable com a mínim.
 

Notícies relacionades

26 - 04 - 2024

Una delegació de la Comissió Europea i el Ministeri d’Hisenda visiten la Línia 10 de Metrovalencia

La posada en servici de la línia en 2022 va comptar amb finançament de la Unió Europea a través del...
21 - 04 - 2024

Els Espais i el Centre d’Atenció al Client de Metrovalencia van atendre més de 285.000 visites en 2023

L'oficina de Xàtiva va acumular 118.074 consultes personalitzades l'any passat, el 40,7% del total Setembre, octubre i març van ser...
19 - 03 - 2024

Metrovalencia evita 1,1 milions de desplaçaments de vehicles privats en els principals cinc dies de Falles

El servici d'FGV del dia 15 a la matinada del 20 eludix l'emissió de 1.568 tones de CO₂ a l'atmosfera...