Data
09 de January de 2018

FGV comienza la inspecció de l’estat dels túnels i estacions subterrànies de Metrovalencia

L’explotació de València té 27 quilòmetres de túnels i 35 estacions soterrades, alguna d’elles de 30 anys d’antiguitat
 
Una vegada realitzat l’anàlisi de la seua situació es duran a terme les mesures correctives pertinents

Ferrocarrils de la Generalitat València (FGV) hi ha iniciado la inspecció i auscultació dels túnels i estacions subterrànies de la xarxa de Metrovalencia. L’objectiu és realitzar les actuacions necessàries en els 27 quilòmetres de túnel i 35 estacions subterrànies per a conéixer l’estat actual de dichas instal·lacions que, en alguns casos como en les Línies 1 i 2, compten amb 30 anys d’antiguitat. Amb posterioritat es llevarán a cap les mesures correctives pertinents.
 
L’empresa considera que, després de el període prolongado d’ús d’un túnel ferroviari urbà, fa falta conéixer l’estat en què es troba la infraestructura, sent un dels principals objectius d’este treball, fitar i determinar les possibles actuacions necessàries i definir el procediment de reparació més adequat.
 
És la primera vegada que es realitza una anàlisi tan completa de l’estat dels túnels i les estacions subterrànies i s’utilitzen les tecnologies més avançades, dins de l’aposta de la nova direcció de FGV per la seguretat i el manteniment de les instal·lacions de Metrovalencia per a oferir el millor servici possible als usuaris.
 
Els tècnics creuen convenient realitzar un treball d’auscultació de l’esmentada infraestructura, que puga determinar la geometria actual dels túnels, a fi de comptar amb la informació inicial de referència i poder realitzar un seguiment periòdic de la mateixa, per a poder dur a terme un correcte pla de manteniment de la infraestructura de les línies, abordant amb la informació i inspecció periòdica que es vaja realitzant les mesures correctores a seguir en funció de cada cas.
 
L’auscultació incluirá també un reconeixement de l’estat del terreny de l’extradós (cara exterior o superior d’un mur, arc, volta o cúpula) del túnel, per a poder detectar possibles anomalies del terreny, sobretot el de la zona baix llosa inferior.
 
Les tasques per a la inspecció i auscultació dels túnels comprenderán la revisió de la documentació tècnica disponible relativa als túnels i estacions; la inspecció detallada dels túnels i dependències interiors de les estacions; la redacció d’un pla d’obertura de tastos i regates per a realitzar una caracterització estructural dels elements més significatius, en els casos en què es detecte alguna anomalia; i l’anàlisi sobre la transcendència i evolució previsible dels danys i/o anomalies que presenten els trams de línies, incloent en el mateix una proposta d’instrumentació a col·locar en la zona de danys detectats.
 
A més, es realitzarà l’anàlisi de les tipologies de les actuacions de reparació i/o reforç que pogueren resultar necessàries; emissió d’un informe de resultats de les activitats realitzades; l’alçament en 3D dels túnels mediante escàner i termografies: i l’avaluació no destructiva de la subestructura de via dels túnels per mitjà de radar de penetració terrestre (georradar). En el cas de detectar-se anomalies del terreny, després de la citada avaluació realitzada per mitjà de georradar, es realizaría un Pla d’actuació detallat de cada zona on s’observaren eixes anomalies.
 
Els túnels

El túnel entre les estacions d’Entroncament i Sant Isidre es utilitzat pel metre de les líneas 1 i 2, per la totalitat del mateix; i la línia 7, des de Sant Isidre fins a l’estació de Jesús, on la línia passa a circular pel ramal Jesús-Xàtiva. Es el més antic i es va posar en servici en 1988.
 
Pel túnel entre les estacions d’Alboraya-Peris Aragó i Aeroport circula el material mòbil de las línies 3 i 9, per la totalitat del mateix (excepte el ramal a l’aeroport, pel que només circula la línia 3); la línia 5, des d’Aeroport fins a l’estació d’Albereda, on la línia passa a circular pel ramal a Marítim-Serrería; i la línia 7, que circula per este túnel entre l’estació d’Albereda i el ramal de Xátiva.Inaugurat entre Palmar-te i Albereda en 1995, ha anat ampliant-se fins a Avinguda del Cid (1998); Mislata-Almassil (1999); Aeroport (2007) i Alboraya-Peris Aragó (2010).
 
El túnel del ramal de Marítim-Serrería es el comprés entre les estacions de Marítim-Serrería i Albereda. Per él es desplacen las línies 5 i 7. Esta infraestructura fue inaugurada en 2003 el seu primer tram entre l’estació de Alameda i la de Ayora. En 2007 es va prolongar definitivament fins l’estació de Marítim-Serrería.
 
Finalment, el túnel del ramal Jesús-Xàtiva, pel qual circula la Línia 7, va ser construït en 1998 conjuntament amb la prolongació del túnel de la Línia 3 fins a l’estació d’Avinguda del Cid. Es va executar inicialment como ramal tècnic que unia la Línia 3 a la Línia 1, pel que el seu ús era intern i per ell no circulaven viatgers. En 2003 el ramal va ser traspassat a la Línia 5, moment en què ja van començar els desplaçaments amb passatgers.
 

Notícies relacionades

17 - 02 - 2024

El 72,1% dels usuaris de Metrovalencia realitza els seus desplaçaments per motius de treball o estudis

Els moviments per raons laborals aglutinen el 41% i els acadèmics el 31,1% El 47,3% de passatgers i passatgeres residix...
12 - 02 - 2024

El pla d’expansió de la xarxa de Metrovalencia preveu prolongar la Línia 10, desenvolupar les futures Línies 11 i 12 i construir tres grans intercanviadors

La consellera Pradas, acompanyada per l'alcaldessa Catalá, ha presentat el projecte d'ampliació nord-sud el primer pas del qual són les...
03 - 02 - 2024

Els usuaris de Metrovalencia valoren amb un notable, 8,16 punts sobre 10, els servicis que presta FGV a la província

La valoració positiva és del 92,2%, en sumar el 23,4% que ho qualifiquen com a “Bé”, el 49,3% com “Bastant...